Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Hasičská soutěž Memoriál Horsta Krauseho 13. srpna 2022 s navazujícím rodinným programem pro dobrou náladu. JINDŘICHOVICKÉ DNY 2022!
Česky | Deutsch | English | Polski
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
Závěr memoriálu vždy patří vypouštění balónků jako pozdrav Horstovi, který je patronem - soutěže
[OBEC]
Zobrazit článek
[KNIHOVNA]
Zobrazit článek
[KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE]
Zobrazit článek
[Mateřská škola]
Zobrazit článek
[AKCE]

Úvodní strana

Zvětšit obrázek
VÍTEJTE !

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l. Původní název Heynrichsdorf ym gebirge gelegen(Heynrichsdorf, Hinrichsdorf) vznikl zřejmě podle jména lokátora vsi Heinricha. Od roku 1906 zněl úřední název – Heinersdorf an der Tafelfichte. Vedle něj se od roku 1923 používalo i české pojmenování Jindřichovice pod Smrkem. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. Z té doby zůstalo zachováno pouze původní torzo románsko-gotického kostela svatého Jakuba, které je považováno za historický a archeologický skvost. Obyvatelé, kteří nájezd přežili, se přestěhovali asi o 1 km po proudu Jindřichovického potoka a obnovili vesnici v místech, kde stojí dodnes. Tato řadu let publikovaná verze byla po řadě historických a archeologických zkoumání časem zpochybněna.  Vykopávky v okolí kostela sv. Jakuba ji totiž nijak nepotvrdily.

Kostel Nejsvětější TrojiceNaopak novodobá teorie původu obce uvádí, že starším z obou kostelů se jeví kostel Nejsvětější Trojice v centru obce, který je  od roku 2016 v majetku obce. O něm je první dochovaná zmínka  v matrice míšeňské diecéze z roku 1346. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko - německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Její rozkvět je od druhé poloviny 19. století spojen se vznikem a úspěšným podnikáním firmy bratrů Eduarda a Felixe Heintschelových, kteří zde roku 1852 založili továrnu na vlněné zboží. Dalším souvisejícím podnětem k rozvoji obce bylo její napojení na železniční síť. V roce 1902 získala spojení s Frýdlantem a českým vnitrozemím. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl.  Šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. Hospodářská krize třicátých let se však podepsala i na politickém a ekonomickém vývoji Jindřichovic. Od roku 1930 byl zastaven provoz Heintschelovy továrny, zařízení a stroje byly rozprodány a většina dělníků pracovala v Liberci a okolí. S obdobným scénářem jako jinde v pohraničí pak od poloviny třicátých let 20. století využívali Henleinovci vzrůstající nespokojenost německých obyvatel s hospodářskou a sociální situací a získávali i v Jindřichovicích silné pozice. V roce 1938 se politické události kriticky vyhrotily a od května do června bylo kolem Jindřichovic na hranicích rozmístěno československé vojsko. Ani Jindřichovicím se tedy následně nevyhnul poválečný odsun německých obyvatel, který pokračoval až do konce 50. let 20. století.  Příchod nových osídlenců všech národností tak zcela změnil národnostní poměry, politiku i majetkové vztahy, a tak postižené periferní obce hledaly a hledají  svou cestu, která byla za komunistického režimu umocňována necitlivým působením státních statků a podniků v socialistickém vlastnictví. V šedesátých letech urychlila dílo zkázy Československá lidová armáda, která za pomoci tanků a těžké techniky srovnala se zemí všechny stavby, které nebyly momentálně obydleny. Z mapy obce tak zmizelo až 150 č. p. Po společenských změnách v roce 1989 došlo k rozpadu státního statku, skladu vlny UNITEX a dřevozpracujícího závodu v centru obce a dalších příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Cesta Jindřichovy vsi, je tak cestou pozvolných vzestupů a prudkých pádů. Stejně jako odlivu a přílivu nových osídlenců. Ve všech pohnutých dobách však v obci panovala čilá spolková činnost, která je patrna napříč všemi zásadními obdobími obce.  Od konce 90. let minulého století se obec profiluje jako obec, která má blízko k envirometálním aktivitám (asi nejvýznamější je vybudování dvou věží větrných elektráren v roce 2003) a realizuje řadu přírodě blízkých projektů a opatření v souladu s cestou udržitelného rozvoje (např. výstavba ekologických nízkonákladových rodinných domů v letech 2003-2010). Proto se obci podařilo zvrátit trend nepříznivého demografického vývoje a obec se stala cílem mladých rodin, které obdobně, jak již mnoho generací před nimi v obci nacházejí nový domov pro sebe a své děti). Pavel Novotný, starosta obce.Oznámení o zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
Oznámení
Volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR
Volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákono posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II podle§ 4 odst. 1 písm. c) zákona....více...
17. června 2022
Jindřichovické dny 2022 sobota 13. srpna 2022 v 9.30 hodin. V sobotu 13. srpna se Jindřichovicích uskuteční již 12. ročník hasičské soutěže memoriál Horsta Krauseho. Po jejím ukončení bude volně pokračovat doprovodným rodinným programem pro děti i dospělé....více...
OZNÁMENÍ o stanovení počtu členů zastupitelstva obce JINDŘICHOVICE POD SMRKEM, který má být zvolen pro volební období 2022 - 2026...více...
Milí přátelé, zveme Vás na třetí ročník Noci kostelů, který se uskuteční 10. června 2022. Bohatý program najdete na přiloženém plakátu, začínáme v 18.30....více...
Zveřejnění návrhu územního plánu obce Jindřichovice pod Smrkem
Tentokrát jsme pozvali na koncert vokální kapelu Totál Vokál složenou ze šesti zpěvaček. Bez použití hudebních nástrojů a za občasné pomoci beatboxu interpretují známé písně českých i světových autorů. Jejich repertoár zahrnuje vlastní aranže skladeb nejrůznějších žánrů od rocku přes pop až po lidovou tvorbu. Ochutnávku můžete najít na jejich stránkách https://www.totalvokal.cz/hudba....více...
Naši milí, v krátké době se hlásíme s nabídkou dalšího báječného hudebního zážitku. Tentokrát jsme pro Vás připravili něco z trochu jiného soudku....více...
V sobotu 7. května od 19.00 hodin v sále na Statku....více...

Spolek pro zvelebení jindřichovického kostela Campana ve spolupráci s Komunitním centrem Jindřichovice pod Smrkem vás zve na Koncert tradiční vietnamské hudby....více...

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. A my si chceme uklidit právě v Jindřichovicích. Přidáte se?...více...


Jednoduchá mapka turistických cílů v obci Pokud jste se v navigaci dostali až sem, najdete zde řadu užitečných informací pro orientaci v obci. Záložku zrovna tvoříme, ale postupně sem budou přidávány nové cesty, trasy i plánky podle nichž se snad budete v obci lépe i orientovat.....více...

Záchrana Kostela Nejsvětější Trojice

Transparentní účet 35-0985040399/0800 Obec Jindřichovice pod Smrkem vedena snahou o ochranu svého historického a kulturně duchovního dědictví, v roce 2014 zahájila kroky k převedení Kostela Nejsvětější trojice v Jindřichovicích pod Smrkem do majetku obce....více...
Masopustní průvod po Jindřichovicích...více...
Skládání origami jeřábů v M-klubu Stará japonská legenda praví, že kdo složí tisíc jeřábů, tomu se splní přání. Vrhli jsme se tedy do skládání s jediným přáním, ať je na Světě každému hezky....více...
fotografie ze srubu

Starší články

08.03.2022 Den otevřených dveří v Základní a mateřské kole.
27.02.2022 Liberecký kraj připravuje asistenční centrum pomoci Ukrajině
27.05.2019 Oslava Mezinárodního dne dětí
28.04.2019 Oslava výročí založení pěveckého sboru v Jindřichovicích ,,Na Statku
24.09.2015 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce