Nekuřácká kavárna v Jindřichovicích konečně otevřena

Zleva Milan Buchta a kmotři: starosta Pávek a Jaroslav Dušek. Sice to vypadá jako zkoušení z vyšší matematiky, ale ve skutečnosti starosta sděluje a přeje a J. Dušek se vše pokouší zapamatovat k dalšímu komentáři.

Okno zavřít kliknutím na obrázek