Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
   
Česky | Deutsch | English | Polski
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
[AKCE]
Zobrazit článek
Již se cvičí ...
[OBEC]
Zobrazit článek
Obecní fond životního prostředí
[Vyhlášky]

SRPD rekapituluje rok 2003

Maškarní ples
O Velikonocích se konečně uskutečnil dlouho očekávaný a slibovaný maškarní ples pro děti. Zdržení nastalo hlavně kvůli tomu, že sál v hospodě nebyl v dobrém stavu a my jsme do té doby nenašli žádný jiný vhodný prostor. Zásluhou nových majitelů, kteří odstranili nejnaléhavější technické problémy, a díky pomoci místních fotbalistů se maškarní ples a následná zábava pro dospělé mohly konat.
Na maškarním děti předvedly svoji kreativitu při výrobě kostýmů (i když mnohdy asi hodně spolupracovaly i rodiče). Viděli jsme tak plejádu pohádkových bytostí, ale třeba i „hrubou mouku“ v životní velikosti, krásného potápěče, nechyběli ani Indiáni, námořníci…

Koncert renesančních písní
V sobotu 17. května k nám zavítali absolventi teplické konzervatoře, kytarista Martin Vosátka a sopranistka Klára Brábníková, aby nám v příjemné hodince zahráli a zazpívali renesanční písně ze všech koutů světa.

Cyklus „Setkávání nad knížkou“ Od podzimu roku 2002 je v provozu mikroregionální knihovna pod záštitou obce v nově zbudovaných a příjemných prostorách vznikajícího Vzdělávacího a setkávacího centra mikroregionu. V letošním roce se dokonce můžeme pochlubit získáním titulu „Knihovna roku“. Naše báječná paní knihovnice Angelika zde již od minulého školního roku předčítá z knih malým i velkým posluchačům. V rámci Světového týdne knihoven bylo v sobotu 11. října speciální celodopolední čtení, kdy přečetla celou knížku od C.S. Lewise „Z letopisů Narnie“. SRPD tuto aktivitu podpořilo zakoupením polštářků na sezení, protože knihovna prozatím sídlí v omezeném prostoru, kde není dostatek místa na židle.

Noc na Základně
Od pátku 23. května do následující soboty se děti sešly na Základně, kde „pod bystrým zrakem“ několika maminek hrály míčové hry. Večer se zapálil táborák a opekly se buřty. Ti statečnější si připravili krátkou scénku nebo písničku, kterou ostatním předvedli. Ještě později měly děti možnost se trošku bát při bojové hře, ale každý, kdo prošel trasu označenou svíčkami a v cíli se podepsal na arch papíru, se v tu ránu proměnil ve strašidlo, které šlo strašit ostatní.
V sobotu přijeli policisté, aby dětem předvedli výcvik policejních psů, fungování policejního radaru a střelné zbraně. Děti si samy mohly vyzkoušet střelecký trenažér, foukání do balónku atd.

Cesta pohádkovým lesem
Poslední květnový den se již tradičně uskutečnila „Cesta pohádkovým lesem“, kterou ke Dni dětí uspořádalo SRPD ve spolupráci s Klubem žen a dalšími dobrovolníky. Letošního ročníku se účastnil zatím rekordní počet okolo 130 dětí, které procházely trať s devíti stanovišti. Tam na ně čekali namaskovaní dospěláci (a někteří byli téměř k nepoznání) a zadávali jim různé úkoly.

Divadelní představení „Don Quijote de la Ancha“
V předvečer Jindřichovických slavností k nám zavítal divadelní spolek Divadlo Klauniky až z Brna. Na organizaci celé akce se významně podílel i jindřichovický obecní úřad, který zasponzoroval elektrickou energii (mobilní hasičský zdroj), takže se představení mohlo konat ve velice atraktivním prostředí zříceniny kostela sv. Jakuba.
Představení „Don Quijote de la Ancha“ pod režijní taktovkou Boleslava Polívky (který bohužel nepřijel :-)) bylo určeno malým i velkým divákům, kterých se, díky velice aktivní propagaci, sešlo okolo 120.
Jediní dva aktéři dokázali rozesmát publikum všech věkových kategorií. Někteří diváci byli navíc vyzváni, aby se do představení aktivně zapojili. Vznikla tak plejáda báječných scének a vtipných narážek, takže si odtud odnesl dobrou náladu opravdu každý.

Jindřichovické dny
Na letošním již 5. ročníku Jindřichovických dnů spolupracovala všechna místní zájmová sdružení (Klub žen, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Jindřichovice) společně s dalšími místními podnikateli a pochopitelně s místním obecním úřadem. SRPD bylo hlavním organizátorem dětské části programu. V letošním roce měly děti projít krátkou trasu, na které je čekaly lehčí i těžší úkoly. Na začátku trasy každé dítě dostalo kartičku, kde byl uveden věk a jméno dítěte. S touto „průkazkou“ pak obcházely všechna stanoviště, kde je čekal hod míčkem na cíl, skákání v pytli, střelba ze vzduchovky, přechod lávky se lžící vody, průchod bludištěm poslepu, trefování kroužků na cíl atd. Jednotlivé úkoly byly pochopitelně přizpůsobovány věku účastníků. Nejmladší účastnici byly necelé dva roky, ale některé úkoly si zkoušeli i rodiče, kteří své ratolesti doprovázeli. V letošním roce musím zvláště pochválit starší děti (zhruba od 12ti let), které pomáhaly s přípravou stanovišť a na několika stanovištích dělaly dokonce „hlídky“. Každý absolvent trati dostal po odevzdání kartičky s potvrzeními z jednotlivých stanovišť za odměnu domácí koláče, které pekly obětavé maminky, a limonádu.

 


Pěvecko-recitační soutěž „Jindřichovické sluníčko“
Hned na začátku letošního školního roku spojilo SRPD své síly s místní základní a mateřskou školou a uspořádalo další ročník pěvecko-recitační soutěže Jindřichovické sluníčko. V letošním roce byla tato již tradiční akce spojena s vernisáží výstavy dětských prací "Jak vítr začaroval židle". Jako na každé správné vernisáži i tady teklo šampaňské proudem (tedy nealkoholické, protože většina účastníků ještě dlouho nebude plnoletá). Začarované židličky - vskutku umělecké výtvory dětské fantazie, zkrášlily chodbu školy. V slavnostně vyzdobené tělocvičně následovala pěvecko-recitační soutěž Jindřichovické sluníčko. Letos se sešly na dvě desítky účastníků. Ještě více ale bylo těch, kteří se přišli jen podívat a účinkujícím drželi palce. Soutěžilo se ve třech kategoriích a porota neměla rozhodování vůbec lehké. Zlatí, stříbrní a bronzoví vítězové v každé kategorii byli dekorováni krásnými sluníčky z dílny místní keramičky Daniely Demeterové, ale malý dáreček a sladkůstku si odnesl každý účastník a dobrou náladu každý divák.

 


Divadelní představení „Hrůza, aneb ze života českých cyklistek“
...tak se jmenovalo představení Divadla jednoho herce Marka Sýkory, který k nám 4. října zavítal, aby pobavil malé i velké diváky.
Podtitul "ze života českých cyklistek" nám pak napověděl, že v ději loutkové tragedie sehrají svojí úlohu kola a řídítka. V příjemné odpolední půlhodince pan Sýkora ještě sehrál etudu "Jak Maxipes Fík přestal růst" a pantomimu "Vzpěrač". Na závěr si diváci mohli prohlédnout loutky i všechny rekvizity.

Drakiáda
Jindřichovická základní a mateřská škola letos vyhlásila celoroční projekt zaměřený na přírodní živly. Snad proto, že u nás v obci byly na jaře vztyčeny dvě větrné elektrárny, za téma první částí projektu byl zvolen právě vítr. SRPD přispělo na materiál a děti si v rámci vyučování vyrobily krásné draky. Ty jsme jednoho větrného odpoledne vyzkoušeli na louce za tratí. Oceněni byli nejen „funkční“ létající draci, ale tentokrát jsme hodnotili i dobré nápady, takže si děti kromě drobných odměn odnášely i diplomy za nejbarevnějšího, nejstřapatějšího nebo třeba nejveselejšího draka.

Výroba vizovického pečiva
Jako lektoři výroby vizovického pečiva k nám z Liberce přijeli manželé Quirenzovi - výtvarníci. Paní ředitelka školy nám poskytla prostory školní jídelny. Oba umělci nám na úvod ukázali fotografie z Dubaje, kde je každoročně pořádán veletrh výtvarných děl z celého světa. Právě oni zajišťují účast českých výtvarníků z různých oborů. Sami mají velice široký záběr – paní Quirenzová je původně keramička, ale zabývá se i textilními technikami a mimo jiné již téměř 25 let právě výrobou vizovického pečiva. Její manžel je především zručným dráteníkem a také vyrábí šperky z kůže. Některé své výrobky nám přivezli ukázat a jejich um jsme tak mohli hodnotit přímo na vlastní oči. Paní lektorka s sebou přivezla již připravené těsto a my se pustili do díla. Pod našima rukama vznikaly ozdobičky na vánoční stromek a svícínky s tradiční lidovou tématikou. Tento seminář byl díky své náročnosti na zručnost určen především maminkám, ale ty s sebou přivedly i několik dětí, které se snažily, seč mohly.

Mikulášská nadílka
Další tradiční akcí, která v repertoáru SRPD nemohla ani letos chybět, byla mikulášská besídka. Tentokrát přišel čert, Mikuláš a anděl za dětmi do školní tělocvičny.  Vlastně děti si Mikuláše samy přivolaly a zazpívaly mu několik písniček. Pak už se jednotliví odvážlivci  přiznávali ke svým hříchům, zpívali písničky a recitovali básničky.  Čert sice děti řádně strašil, ale hodný anděl se za ně přimluvil, takže si letos žádného zlobivce do pekla neodnesl a navíc pro všechny měl v koši připraven sladký balíček.

Vánoční koncert
V předvánoční čas k nám ještě jednou zavítali absolventi teplické konzervatoře sopranistka Klára Brábníková a kytarista Martin Vosátka. V první části koncertu si pro nás připravili pásmo evropských vánočních písní a ve druhé jsme si s nimi všichni mohli zazpívat známé české koledy.

Rok 2003 byl pro SRPD rokem velice úspěšným co do počtu akcí i počtu účastníků na těchto akcích. Vzhledem k tomu, že se na místní škole vyměnilo vedení, spolupráce SRPD a školy je ještě užší než v minulosti. Na druhou stranu se stále potýkáme s minimálním počtem aktivních rodičů, kteří jsou ochotni ve svém volném čase pro děti něco podniknout. Asi jako všechna občanská sdružení i my bojujeme s nedostatkem finančních prostředků. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu je pro některé rodiče příspěvek 100 Kč na dítě a školní rok částkou, kterou nejsou ochotni obětovat. My se ale nevzdáváme.

Závěrem děkujeme místnímu obecnímu úřadu i Krajskému úřadu v Liberci za pomoc a finanční podporu, bez které bychom mnoho našich akcí, pro místní kulturní život velmi důležitých, nemohli vůbec uskutečnit.