Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

SRPD je tu pro vaše děti

Prosíme všechny o příspěvek na naši činnost

Vážení rodiče a přátelé dětí,                                              
Sdružení rodičů a přátel dětí (SRPD) má za sebou více než tříleté působení, kterým navázalo na svého předchůdce – Sdružení rodičů a přátel školy. Kromě již tradičních akcí, které pro vaše děti každoročně organizujeme, např. maškarní ples, mikulášská besídka, Den dětí, soutěže na Jindřichovických dnech a recitační soutěž Jindřichovické sluníčko, jsme v loňském školním roce připravili několik divadelních představení (na to poslední „Don Quijote de la Ancha“ v srpnu letošního roku se přišlo podívat okolo 120 diváků), výrobu vánočních ozdob, přenocování dětí na Základně s táborovým ohněm, bojovou hrou a ukázkami práce policie, dále byl zahájen cyklus „Setkávání nad knížkou“ v knihovně, který bude pokračovat i v letošním roce.
Aktivit a nápadů je skutečně hodně, ale na jejich realizaci potřebujeme finanční prostředky. Letos jsme dostali příspěvek od kulturního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje a samozřejmě nám všestranně pomáhá místní obecní úřad. SRPD by však nemohlo fungovat bez Vašeho přispění. Proto prosíme všechny rodiče dětí, které se našich akcí účastní, o finanční příspěvek 100 Kč na dítě na školní rok 2003-2004, což je, myslím, minimální zásah do rodinného rozpočtu. Samozřejmě jakoukoli částku od "nerodičů" velmi oceníme.
Svým příspěvkem se stáváte členem sdružení a máte právo rozhodovat o činnosti a chodu sdružení na veřejných schůzích, o kterých Vás     budeme informovat prostřednictvím vyvěšených letáků. Rádi bychom samozřejmě uvítali i Vaši pomoc při pořádaných akcích.
Vybrané peněžní prostředky budou plně využity na akce pro děti, žádný člen  SRPD není za svoji činnost ve sdružení odměňován. Peníze můžete předávat paním učitelkám ve škole, předsedkyni sdružení Daniele Demeterové nebo pokladnici sdružení Zuzaně Svěrčinové, která Vám v případě zájmu vystaví peněžní doklad.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vašimi dětmi s Vámi.                        Daniela Demeterová, předsedkyně SRPD                       

EKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Ekologické informační centrum

 

PROHLÍDKY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN s výkladem probíhají po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní Mirkou Zahejskou v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

 

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama