Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Sdružení rodičů a přátel dětí má už akce na rok 2003 naplánované

V polovině ledna 2003 se sešly členky Sdružení rodičů a přátel dětí (muži se stále ještě ostýchají mezi nás přijít J), aby předběžně naplánovaly akce, které by se měly uskutečnit v průběhu celého roku.

Pořádání akcí však do velké míry závisí na rozpočtu sdružení, který není do této doby jasný. Pokusíme se, stejně jako v loňském roce, získat finanční prostředky od Krajského úřadu v Liberci, ale do této chvíle nevíme, jestli kraj nějaké peníze na podporu kultury v obcích uvolní. Proto se musíme především spoléhat na příspěvky od rodičů místních dětí, na podporu našeho obecního úřadu a na drobné sponzorské dary.

Velice nás mrzí, že se letos v únoru neuskutečnil již tradiční maškarní ples, vzhledem k tomu, že je zavřen hostinec „Správná trefa“, v jehož sále se plesy konaly. Hledaly jsme vhodný alternativní prostor, ale ani sál v areálu statku není provozuschopný kvůli topení. Proto jsme se rozhodly ve spolupráci s fotbalisty uspořádat maškarní ples v sále v hospodě v Řasnici okolo poloviny dubna. Termín ještě upřesníme a včas se ho dozvíte z plakátů. Snažíme se pro jindřichovické děti zabezpečit odvoz do Řasnice, ale v tomto ohledu prosíme i vás, rodiče a prarodiče, jestli byste nemohli s odvozem dětí osobními automobily vypomoci.

Původně plánovaný turnaj v ledním hokeji a závody na sněhu „na čemkoli“ se letos neuskutečnily jednak kvůli rozmarům počasí a také kvůli chřipce, která skolila řadu organizátorů. Doufáme, že vám to příští rok vynahradíme.

Z ručních prací letos plánujeme malování velikonočních vajíček různými technikami, výrobu vizovického pečiva, malování na asfaltu a na podzim výrobu draků s následným předvedením výtvorů v praxi (tady se otevírá široký prostor pro zručné tatínky). Stejně jako v loňském roce se pokusíme zajistit alespoň jedno divadelní představení, tady ovšem znovu vyvstává problém s vhodným prostorem. Nepřijdete samozřejmě ani o mikulášskou besídku.

Nejbližší akcí, která se bude konat již v březnu, bude pěvecko-recitační soutěž Jindřichovické sluníčko. O termínu a místě konání prozatím není rozhodnuto – dáme včas vědět.

Jako horkou novinku vám prozradíme, že už jednáme s policií o možnosti zapůjčení střeleckých trenažérů, ukázek výcviku policejních psů a předvedení radarů. V neposlední řadě se můžete těšit na setkávání v knihovně, kde bude knihovnice Angelika dospělým i malým posluchačům číst ukázky ze známých i neznámých knížek. Pokud máte další nápady, co by se vám líbilo pro děti udělat, jste vřele vítáni.

Chtěly bychom touto cestou oslovit další rodiče, jejichž děti se akcí SRPD účastní a kteří nezaplatili  příspěvek sdružení – 100 Kč na školní rok. Zároveň děkujeme našim hasičům a fotbalistům, že nám v loňském roce poskytli sponzorský dar, a samozřejmě náš dík patří obecnímu úřadu, bez jejichž finančního přispění by se některé akce nemohly vůbec uskutečnit.

Práce SRPD však nezávisí jen na financích. Důležitá je i příprava a organizace jednotlivých akcí, na kterou nás je stále velmi málo. Byly bychom rády, kdyby se naše řady rozrostly (pochopitelně i o tatínky). Děláme to přeci i pro vaše děti.