Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Grabs

Obec Grabs ve švýcarském kantonu Sant Galen

Zvětšit obrázek
Pohled na obec Grab v údolí, hora vpravo je již Lichtenštejnsko

Grabs

 

Švýcarské městečko v kantonu Sant Galen  jihozápadně od Rakousko – švýcarského přechodu Sant Margareten. Označení městečko není příliš  vhodné ve srovnání s našimi městy. Počtem obyvatel (asi 6.000) lze srovnat z Frýdlantem v Čechách, ovšem způsobem života se jedná o křížence vesnického způsobu života ve městě. Větší koncentrace osob je totiž v běžném životě výjimkou. Prakticky na každém kroku se setkáváte s přístavkem za domem, kde je zaparkována kráva, nebo jiné užitečné domácí zvíře. Ve většině případů je výsledkem chovu některý z finálních produktů, jako smetana, sýr, tvaroh, máslo, jogurt nebo kořalka.  O kus dál najdete řeznictví s malou porážkou, truhláře, pekaře – zkrátka vše co lze vyprodukovat z vlastních zdrojů v tomto podhorském a především nádherném, horami obklopeném údolí. Nad městečkem jsou pak v kopcích rozesety domky obklopené loukami z nichž naprostá většina je posečena a to i na těch nejnepřístupnějších místech. Jak to dělají, je otázkou.

 

Taktéž organizačně se jedná, pro nás,  o zajímavý celek. V podstatě zde veřejný život funguje na dvou úrovních. Politicko – úřední a občanské. Obě   mají své místo. Úroveň občanská se skládá ze spolků, které tu fungují pro celou obec a v  podstatě rozhodují o jejím chodu. O škole, o hasičích, o cestách, o domu pomoci ve stáří, prostě o všem. Jen pro ilustraci  hasiči například fungují tak, že výjezdy zajišťují hasiči ve svém volnu, pouze velitel, který zajišťuje organizaci, tak aby byl vždy potřebný počet hasičů, je zaměstnán na 20% úvazek. A tak je to v podstatě ve všem. Vedle toho funguje obec politická-úřední, která zajišťuje administrativní záležitosti na napojení na státní správu. Matrika, katastrální úřad a podobně. Nečekejte však  budovu úředníků jedná se o budovu srovnatelnou s větším rodinným domem a prezident (starosta) obce dokáže své úředníky bleskově vyjmenovat, neboť jich není tolik jako v našich podmínkách. Je to dáno právě tím, že v podstatě o všem rozhoduje sdružení, či chcete-li spolek občanů.    

 

Další příklad pro přiblížení postavení  obce. Zákon neumožňuje pohyb domácích zvířat na veřejných komunikacích. Sdružení, spolek, nebo chcete-li  občanská obec uspořádala hlasování a závěr byl ten, že 80 ti % občanů nevadí, přehánění krav z pastvy do města. Výsledkem je líně kráčející stádo obcí do stáje a místo rozzlobeného troubení řidičů, je slyšet hlasité zvonky na šíjích krav, které mají na každé křižovatce přednost. Takto rozhodují místní prakticky o všem.  Například i o  udělení občanství jednotlivým žadatelům, rozhodují občané příslušné obce. Ne úředníci, kdesi za horami. Pouze oni mohou po 12ti letech rozhodnout, zda žadatel splňuje  představy o novém sousedovi. Mimochodem, dříve si mezi sebou říkali soudruhu. Po té, co proletáři na celém světě tomuto oslovení dali nový rozměr, od tohoto oslovení upustili.

 

Pokud se turismu týká jsou tu všechny podmínky a předpoklady. V Grabsu a horách nad ním je kolem 150 km turistických značených cest. Ty jsou na velmi dobré úrovni a takřka na každém kroku si můžete koupit něco k jídlu, nebo máte zajištěn nocleh. Začíná být moderní i nocleh na seně. Nutností je ovšem fotoaparát se spoustou filmu, nebo digitální fotoaparát s paměťovou kartou navíc. Stačí popojít a vždy vidíte novou zajímavou scenérii, ať již při pohledu do hor, nebo dolů do údolí.

 

Co říci závěrem. Do současnosti si soužití obyvatel Grabsu (a nejen této obce) zachovalo svou původní podstatu. Na začátku historie se zde usídlili 3 rodiny, které tu vytvořili komunitní společnost se vším všudy. Organizačně tak fungují v podstatě stejně i v dnešní době za využití moderních prostředků. Jednoznačně je však na každém kroku cítit, soudržnost,  úcta k přírodě, starost o zachování jejího původního rázu a šetrné využívání jejího potenciálu(např.  houby tu sbírají pouze vždy prvních 10 dní v měsíci, při senoseči, kdy posekají prakticky vše, jsou vždy ponechány vegetační pásy pro zachování  původních trav a majiteli plochy je ušlý zisk nahrazen). A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. I o Grabsu by se toho dalo napsat ještě hodně, ale pro malou představu to snad stačí. Nezbývá než popřát šťastnou cestu. Z Jindřichovic pod Smrkem je to téměř 800km. Pokud ovšem některými místy, vlivem chyb v navigaci, nepojedete při jedné cestě dvakrát.
Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Pohled na střed obce z hor
Zvětšit obrázek
Pohled na nejbližší svah nad obcí Grabs

Zvětšit obrázek
Nedílná součást obce Grabs. Domácí zvířata jsou součástí každodenního života.
Zvětšit obrázek
Pohled nad svah nad obcí Grabs, ovšem za jiného počasí.

Zvětšit obrázek
Pohled do vnitřních prostor obecního úřadu.
Zvětšit obrázek
Průrvou v hoře na horizontu chodili předci obyvatel Grabsu do Sant Galenu. Nevypadá zrovna pohodlně.