Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Ekologické informační centrum (EIC)

Budova EIC

Ekologické informační centrum (EIC) Jindřichovice pod Smrkem bylo postaveno v roce 2004. Jedná se o norský srub se zatravněnou střechou. Na jeho financování se kromě obce významně podílelo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky. Důvodem jeho vzniku byla výstavba větrných elektráren (VTE) v roce 2003, kdy se obec Jindřichovice pod Smrkem stala prvním, kdo na území České republiky postavil moderní bezpřevodovkovou technologii. Nová technologie přilákala velké množství návštěvníků hledajících informace inspiraci a pro vlastní projekty.
Provoz EIC od roku 2004 do roku 2010 zabezpečovala firma RESEC s.r.o. Po celou tuto dobu zajišťovala pravidelný chod centra tím, že poskytovala odborné přednášky a exkurze pro obce, školy a zájmové skupiny, spolupracovala také s ostatními spolky a s obcí. Od roku 2011 byl provoz EIC postupně omezován. V roce 2014 byl provoz EIC v podstatě ukončen.

Od roku 2015 převzal provoz EIC spolek EIC Jindřichovice pod Smrkem, z. s., který a přímo navázal na původní aktivity a obnovil tak nabídku exkurzí a přednášek o OZE pro laickou i odbornou veřejnost. Dalším neméně podstatným důvodem v pokračování historii ekocentra je ten, že na frýdlantsku jsme jediným ekocentrem, jelikož se nacházíme v lokalitě tzv. bílých míst, kde je environmentální výchova praktikována pouze v základních školách v rámci výuky, ale konkrétní programy na eko témata, nejsou nikým prováděny.

I přes to, že jsme v lokalitě, která je takříkajíc na konci světa a řadí se mezi hospodářsky velmi slabé oblasti, je zde nečekaně velký zájem o informace o místních větrných elektrárnách. Právě ony mezi námi spustily debatu nad tématem potřeby centra obnovitelných zdrojů energie. V tu chvíli jsme se vážně začali zajímat o to, zda jiné obnovitelné zdroje na území ČR poskytují informační servis veřejnosti.

V případě větru – jednoho ze zástupců obnovitelných zdrojů energie, jsme z cca. 160 kusů instalovaných větrných elektráren na území ČR, jediní, kdo kromě základních informací poskytnou i jiné informace ze všech pohledů, ty mnohem zajímavější, než je výška a výkon zdroje. VTE na území Jindřichovic nejsou však jediným zástupcem OZE. V dnešní době zde můžeme vidět i fotovoltaickou elektrárnu, výtopnu na biomasu, kogenerační jednotku na biomasu. Dalšími příklady OZE v naší obci jsou: větrný mlýn v Žijícím skanzenu, který provozuje Lunaria z.s., hliněný dům Jardy Duška vytápěný Trombeho stěnou či obecní projekt výstavby nízkonákladových domů vytápěných tepelným čerpadlem.

Vzhledem k tomu, že jsme byli u zrození většiny projektů na území vesnice, rádi bychom naše zkušenosti v oblasti plánování, realizace a provozování OZE a projektů vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji, předali dál ve formě ekologické výchovy a osvěty.
Stále více si uvědomujeme, že byť je téma ekologické výchovy skloňováno všemi pády a figuruje téměř ve všech „programech“ různých uskupení, úřadů či samosprávných celků, jeho praktickému naplnění však zůstáváme zatím všichni mnoho dlužni.Geosense Geoportál
Czech Point

EKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Ekologické informační centrumObčerstvení na srubu pod větrnými elektrárnami. Otevřeno:

Čt, Pá: 10:00 - 16:00

So: 10:00 - 17:00

Ne: 10:00 - 16:00

 

PROHLÍDKY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN s výkladem probíhají po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní Mirkou Zahejskou v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama