Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Jindřichovické seniorky tvořily v Lešné

Zvětšit obrázek
Projekt

Šest jindřichovických žen dostalo v rámci příhraniční spolupráce příležitost zapojit se do projektu Kreatywny Senior v polském městě Lešna. Během pěti měsíců (od září do ledna) absolvovaly deset pracovních setkání zaměřených na rukodělnou tvořivost. České ženy měly k dispozici příjemnou tlumočnici, která vysvětlovala postupy prací při výrobě celé řady pěkných předmětů. Velmi šikovná byla i instruktorka Marta, která s úsměvem pomáhala, když se něco nedařilo. Materiál i pracovní pomůcky byly vždy připraveny na pracovních místech. Nechybělo ani malé občerstvení. Na fotografiích jsou ukázky výrobků, které si ženy odnesly domů.

 

Vzájemná spolupráce byla zakončena v lednu. Závěrečného setkání se zúčastnili i ti, kteří se v minulých letech do podobných akcí zapojili. Přijeli dokonce i vrcholní představitelé města Lešna.

Projekt Kreatywny Senior byl financován z prostředků Evropské unie Euroregionu Nisa. Poděkování patří všem organizátorům akce. Za účinkující Marie ŽabkováFotogalerie

Zvětšit obrázek
Při práci
Zvětšit obrázek
Při práci

Zvětšit obrázek
Výrobky
Zvětšit obrázek
Ocenění

Zvětšit obrázek
Společné foto