Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zástupci spolků Frýdlantska usedli ke společnému stolu

Zvětšit obrázek

První společná neformální schůzka lidí, kteří pracují na Frýdlantsku ve spolcích či zájmových skupinách, se uskutečnila v úterý 23. dubna 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horní Řasnici. Za Jindřichovice pod Smrkem se jí zúčastnili členové nově vznikajícího spolku Campana Milan Řehoř, Zuzana Hojdarová a Radka Slížová.

Jak poznamenala Jitka Doubnerová, manažerka MASiF, skupiny zaměřené na podporu rozvoje venkovských oblastí na základě propojování místních aktivit, smyslem setkání je vzájemná výměna zkušeností, informovanost a hlubší propojování mezilidských vztahů.

První setkání tedy padlo na Horní Řasnici. Místostarostka Věra Honysová spolu s Janou Doubkovou, obě aktivní členky Spolku pro obnovu kostela v Horní Řasnici, nemohly s přítomnými sedět jen u stolu. Pochopitelně chtěly ukázat, co všechno už se jim podařilo díky podpoře obce, dotacím i výdělkům z místních akcí v  kostele z druhé poloviny 13. století opravit. Zavedly je také do kaple Panny Marie Sněžné v Srbské.

Mezi přítomnými panovala atmosféra vzájemnosti. Spolková činnost je nezisková. Stojí na lidech, kteří sami svým přičiněním pečují o prostředí, kde žijí, kultivují ho, vnášejí nové, ale také ho uchovávají jako svědectví doby pro další generace.Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek