Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
Svozový den
[úřední deska]
Zobrazit článek
Volby 2021
[Volby]
Zobrazit článek
[KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE]

Usnesení ze třetího zasedání školské rady

Usnesení z třetího jednání Školské rady
dne 21.10. 2009

 

Školská rada se v počtu 2 členů usnesla takto:

 

Školská rada schvaluje:

 

1.Zapisovatelku: M. Kolačnou a ověřovatele zápisu: Z. Vlka
2.Změnu názvu jednacího řádu ŠR na „Jednací řád školské rady při ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, příspěvkové organizaci“. Hlasování 2/0/0
3.Změnu článku 5 jednacího řádu – sjednocení s § 168 odst. 3 školského zákona. Nově zní článek takto: „Při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud ŠR tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument se zapracovanými připomínkami k novému projednání předsedovi ŠR do 1 měsíce. Není-li dokument opakovaně schválen, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel (Obec Jindřichovice pod Smrkem) v souladu se školským zákonem.“ Hlasování 2/0/0
4.Podnět zřizovateli ke změně volebního řádu do školské rady (Hlasování 2/0/0). Navrhujeme následující úpravy:
     1.Změnu názvu v nadpisu na „Volební řád školské rady ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, příspěvkové organizace“
     2.Změnu bodu X - zřízení doplňkových voleb v případě, že dosavadní člen ŠR odstoupí z funkce a kdy další kandidát v pořadí s nejvyšším počtem hlasů neexistuje, nemůže nebo nechce převzít funkci
     3.Volební řád by měl být na hlavičkovém papíru obce, ne školy, jelikož obec je ta, kdo má podle zákona volební řád zřídit či jinak upravovat

 

Školská rada odkládá:

 

1.Schválení definitivní podoby výroční zprávy po zapracování připomínek na hlasování per rollam
2.Schválení definitivní podoby školního řádu po zapracování připomínek na hlasování per rollam

 

Školská rada bere na vědomí:

 

1.Představení nového pedagogického sboru
2.Informace o zprávě ČŠI ke stávajícímu ŠVP a o tvorbě nového ŠVP
3.Potřebu školy zajistit koordinátora ekologické výchovy a znovu se zapsat do programu MRKEV
4.Možnost využít zkušenosti učitele M. Klačka s přeshraničními projekty
5.Možnost využít nabídky o.s. Lunaria na pořádání projektových dnů a programů zdarma v areálu Žijícího skanzenu i příp. ve škole
6.Snahu o znovuobnovení činnosti SRPD, které může pomoci v mimoškolních aktivitách dětí
7.Informaci o založení Občanské besedy, která rovněž může pomoci v mimoškolních aktivitách dětí
8.Stále chybějící zřizovací listinu školské rady, kterou má zajistit obec. ŠR bude listinu urgovat, ale chybějící listina neohrožuje činnost ŠR – ta je dána zákonem


Zapisovatelka: Mirka Kolačná                                         Ověřovatel: Zbyněk Vlk

Geosense Geoportál
Czech Point

EKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Ekologické informační centrumObčerstvení na srubu pod větrnými elektrárnami. Otevřeno:

Čt, Pá: 10:00 - 16:00

So: 10:00 - 17:00

Ne: 10:00 - 16:00

 

PROHLÍDKY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN s výkladem probíhají po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní Mirkou Zahejskou v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama