Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Historie školy

1.HISTORIE ŠKOLY

První škola v Jindřichovicích pod Smrkem byla zřízena v dřevěné budově fary roku 1775. V roce 1827 byla tato budova zbourána a na jejím místě postavena fara nová-s kamennou podezdívkou, zde fungovala dvoutřídka. V roce 1876 nechal továrník Heintschel otevřít ještě jednu dvoutřídku v budově dnešního obecního úřadu. Počet obyvatel v obci rostl a ani dvě dvoutřídky nestačily pojmout všechny děti. Továrník Heintschel nechal postavit výměnou za jednu budovu novou moderní školu. Škola se začala stavět roku 1894 a v roce 1896 byla za plné účasti členů rodiny Heintschelů a představitelů obce, okresu a kraje předána zdejším školním dětem. V této budově se učí jindřichovické děti i dnes.
Škola nestačila i tak pojmout všechny žáky a tak se v roce 1907 po rozsáhlé rekonstrukci budovy dnešního obecního úřadu začalo opět vyučovat také tam. Stálý příchod českých zaměstnanců si vyžádal zahájení výuky v češtině, do té doby se učilo pouze v němčině. A tak byla roku 1920 nejprve otevřena česká třída a pak také česká měšťanská škola při škole německé.
V době okupace byla česká škola zavřena a učilo se opět v němčině. Budova školy nebyla přes válku poničena a tak v roce 1945 dochází ke znovuotevření české školy v obci. 1.školní rok v osvobozené obci byl zahájen 3.9.1945 a řídícím učitelem byl pan Ladislav Uhlíř. Od roku 1949 funguje také mateřská škola a družina při zdejší škole.

2. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace je neúplná škola pouze pro 1. stupeň ZŠ. Je organizovaná jako malotřídní škola, proto
v jedné třídě slučuje 2 až 3 různé ročníky. Pokud bude v budoucnu dostatečný počet dětí, zůstne 1. ročník samostatně, vznikne tak trojtřídka. Spolu se školními třídami je v budově také umístěna jedna třída mateřské školy a třída školní družiny.
Budova školy byla do září 2009 uzpůsobena pro 35 žáků ZŠ a 20 dětí MŠ. V září 2005 bylo zapsáno 26 žáků a 16 dětí MŠ. Od září 2009 byla kapacita mateřské školy navýšena na 28 dětí MŠ.

3. VYBAVENÍ ŠKOLY

MATERIÁLNÍ
Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená obecní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky
a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové.
PROSTOROVÉ
Areál školy tvoří jedna budova a školní zahrada.
Hlavní budova slouží žákům 1. stupně ZŠ a dětem Mateřské školy. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde 3 třídy, jedna třída se využívá pro praktické
a projektové vyučování. V půdních prostorách jsou kabinety se sbírkami (přírodopis, vlastivěda, hudební a dramatická výchova, výtvarná výchova) a nově zrekonstruovaná setkávací místnost - Aula, kde se také příležitostně vyučuje. V přízemí budovy je šatna pro žáky ZŠ, herna pro družinové děti a malá tělocvična, kterou využívají i děti z MŠ a také veřejnost. Od září 2009 po rekonstrukci je v přízemí nová velká šatna pro děti MŠ. Dále je v přízemí budovy školní jídelna a kuchyň. Kuchyň má kapacitu 42 obědů.
Školní zahrada je přilehlá k budově školy, její výměra je 713 m2. V roce 2004 byla osázena po obvodu živým plotem (buky), aby se prostor odprašnil a zútulnil.
Je využívána MŠ pro hraní a odpočinek. Dále je na zahradě velké pískoviště. Plánujeme zřízení zeleninového záhonku a instalaci průlezek.

TECHNICKÉ
Pro výuku předmětů je 1a více PC stanic umístěno v kmenových třídách. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně. Cílem je jeden počítač na pedagoga. Dalším cílem je umístění více stanic do všech tří tříd a vybudovánívání multimediálních učebny.
Počítače na hlavní budově jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Ve sborovně je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou využívat pedagogové i žáci.

HYGIENICKÉ
Pro dodržování pitného režimu žáků i dětí slouží konvice se slazeným i neslazeným nápojem, které dětská služba nosí z kuchyně. Pro odpočinek je k dispozici školní družina, školní zahrada. Samozřejmostí je sociální zázemí v mezipatře budovy, ve sborovně a u tělocvičny a v MŠ je od září 2009 nově zrekonstruovaná umívárna se sprchou.


4.CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

Naši školu navštěvují žáci převážně z Jindřichovic pod Smrkem. Do školy dojíždí žáci z Raspenavy.
Návštěvnost koružků žáky je ovlivněna momentální nabídkou kroužků a jejich zájmem.


5. Školní družina

V případě potřeby je na žáky z ranní družiny dohlíženo ve třídě MŠ. Odpolední družina probíhá podle druhu činnosti v příslušných prostorách.
Třída pro školní družinu byla zřízena o prázdninách roku 2005 ze šatny tělocvičny. Po letní rekonstrukci roku 2009 došlo ke zvětšní prostoru, školní družina už není jen přechodným zázemím. Přesto mouhou žáci pro výtvarné účely využívají ateliér, využívají také tělocvičnu a školní zahradu.
 

Geosense Geoportál
Czech Point

EKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Ekologické informační centrumObčerstvení na srubu pod větrnými elektrárnami. Otevřeno:

Čt, Pá: 10:00 - 16:00

So: 10:00 - 17:00

Ne: 10:00 - 16:00

 

PROHLÍDKY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN s výkladem probíhají po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní Mirkou Zahejskou v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama