Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

O škole

ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem 
Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace (dále jen ZŠ) je zřizována obecním úřadem. Vzdělávání je vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem od roku 2007/2008 a vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

  

Principy naší školy:

Respektujeme individualitu každého žáka.


Hodnotíme slovně. - Budujeme bezpečné prostředí bez zkoušení, známkování a srovnávání.


Příroda je náš učitel. - Učíme se venku minimálně jednou týdně. Organizujeme projektové dny v přírodě.


Jsme malotřídní škola.  = Máme věkově smíšené třídy s maximálním počtem 15 žáků.


Anglický jazyk se učíme už od 1. třídy. Jednou týdně k nám dochází rodilý mluvčí.


Hejného metoda - respektujeme 12 klíčových principů Hejného metody nejen v matematice. Vedeme děti, aby sami objevovaly s radostí matematické zákonitosti. Učíme se argumentovat, obhajovat vlastní názor i naslouchat ostatním.


Kritické myšlení - Všichni učitelé absolvovali speciální školení RWCT. Metody práce využíváme při práci s textem ve všech předmětech.
 


Základní škola má kapacitu 74 žáků od 1.9.2017. Výuka probíhá ve čtyřech třídách, ve kterých jsou vzděláváni žáci 1. až 5. ročníku. Od 1. ročníku mají žáci anglický jazyk. Někteří žáci mají individuální vzdělávání (domácí škola) a do naši školy jezdí v prvním ročníku čtyřikrát na přezkoušení, další roky dvakrát. Podkladem pro hodnoncení práce je Portfolio, které si žáki v domácím vzdělávání vytváří a je pro samotné hodnocení stěžejní.

V naší škole hodnotíme po celou dobu školní docházky slovně, od pátého ročníku v průběhu roku a na vysvědčení také známkami. 

Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a pro všechny žáky je k dispozici 10 Notebooku s řadou výukových programů pro všechny předměty i hra Matemág.

 

Mateřská škola má kapacitu 28 dětí. Výuka probíhá v jedné třídě pro děti většinou od 3 do 6 let. Do mateřské školy mohou docháze i dvouleté děti maximálně v poču 3. 

 

Školní družina má kapacitu 25 dětí. Žáci se schází ve třídě ŠD v přízemí a potom se rozdělují do dvou skupin. Školní družina využívá tělocvičňu, třídy a za pěkného počasí i školní zahradu, která je vybavena herními prvky a pískovištěm. na zahradě mají děti i žáci malé záhonky, které využívají vprůběhu roku pro pěstování různách bylinek i květin.

 

Školní jídelna má kapacitu 73 strávníků. 

 

 

 

 

PRÁZDNINY

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

 

Podzimní prázdniny      čtvrtek 29. října  a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny        středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021.

                                                Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Pololetní prázdniny       pátek 29.ledna 2021

Jarní prázdniny            pondělí 1. února - neděle  7. února 2021 

Velikonoční prázdniny   čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. 

                                  ostatním svátkem.

Letní prázdniny            čtvrtka 1. července 2021  - úterý 31. srpna 2021

 Školní rok 2021/2020 zečně ve středu 1. září 2021.

 

Zapojení školy do projektů:

 

Naše škola sepsala grantovou dohodu s Domem zahraniční spolupráce a byla uzavřena smlouva č. 2018-1-CZ01-KA101-047662 pro projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem „Za hranice výběžku“.

Klíčovou akcí  je "Vzdělávací mobilita jednotlivců".

   

Za hranice výběžku

Projekt se zaměřuje na získávání znalostí a zkušeností pedagogů v zahraničí. V letech 2018-20 jsou pro učitele školy naplánovány 4 zahraniční kurzy zaměřené na metody výuky angličtiny, němčiny a na práci s dětmi se speciálními potřebami. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie z programu Erasmus+, Klíčová akce 1: mobility pedagogických pracovníků

 

 

 

 

Šablony II. - školní rok 2018/2019 až 2019/2020

název projektu: ZŠ a MŠ Jindřichovice II

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009442

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 10. 2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 09. 2020

 

 

 

zapojení školy do projektů - šablony

název projektu: Podpora MŠ a ZŠ Jindřichovice

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002705

doba projektu: od 1.9.2016 do 31.8.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Starší články

22.01.2012 Historie školy