Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
 
Česky | Deutsch | English | Polski

O škole


ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem
 
 

 

 
 

Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace (dále jen ZŠ) je zřizována obecním úřadem. Vzdělávání je vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem od roku 2007/2008 a vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.


Základní škola má kapacitu 70 žáků od 1.9.2017. Výuka probíhá ve čtyřech třídách, ve kterých jsou vzděláváni žáci 1. až 5. ročníku. Od 1. ročníku mají žáci anglický jazyk. Někteří žáci mají individuální vzdělávání (domácí škola) a do naši školy jezdí v prvním ročníku čtyřikrát na přezkoušení, další roky dvakrát.

V naší škole hodnotíme po celou dobu školní docházky slovně, od pátého ročníku v průběhu roku a na vysvědčení také známkami. 

Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a v jedné třídě jsou žákům pro výuku k dispozici stolní počítače připojené k internetu.

 

Mateřská škola má kapacitu 28 dětí. Výuka probíhá v jedné třídě pro děti většinou od 3 do 6 let. Do mateřské školy mohou docháze i dvouleté děti maximálně v poču 3.

 

Školní družina má kapacitu 25 dětí. Žáci se schází ve třídě ŠD v přízemí a potom se rodělují do dvou skupin. Školní družina využívá tělocvičňu, třídy a za pěkného počasí školní zahradu.

 

 

zapojení školy do projektů - šablony

název projektu: Podpora MŠ a ZŠ Jindřichovice

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002705

doba projektu: od 1.9.2016 do 31.8.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Starší články

22.01.2012 Historie školy   22.01.2012 Výhody a nevýhody slovního hodnocení  
Geosense Geoportál
Czech Point

PROHLÍDKA VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
s výkladem probíhá po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní
Mirkou Zahejskou
v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama