Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Setkání dvou bájných hadů v kraji pod Smrkem

Zvětšit obrázek
Setkání s indiány 9. 9. 2010

Setkání dvou bájných hadů v kraji pod Smrkem


Kéž by tak člověk mohl nahlédnout do paměti kopců a hor ve zdejším kraji a spatřit tak, jaké kultury a národy se tu kdy setkaly a jaké byly osudy lidí, kterých se tato setkání osobně dotýkala. Jak se asi změnily jejich životy? Jak a pod jakým vlivem se měnil ráz krajiny i zdejšího obyvatelstva, řeč která tu zněla a hodnoty, kterými lidé řídili své životy?
Od půlky srpna do půlky září se letos údolím Jindřichovického potoka každý den nesl pronikavý zvuk bubnů. Kdo pátral, odkud se bubnování nese, zjistil, že se jindřichovický skanzen stal na měsíc zázemím pro aztécké šamany, kteří sem až ze vzdáleného Mexika přijeli, aby se s našinci podělili o své zkušenosti a o moudrost své tradiční kultury.
Stejně tak jako zde, ve Střední Evropě, tak i v Mexiku a všude jinde na světě nyní dochází k obrodě vztahu lidí k přírodě a k životu a k probouzení kolikrát již dávno zapomenutého vědění, které dnes díky vývoji na poli vědy a techniky a díky zkušenostem s příznivými i neblahými následky „moderního“ způsobu života můžeme vidět v novém světle. Podobně jako se díky médiím různé národy a kultury propojují a navzájem ovlivňují mnohem více a rychleji než dříve, začíná se nové vědění propojovat se starým a my zjišťujeme, že to, co se nám zdálo být již dávno překonaným, nelze považovat za méněcenné. Naopak - bez moudrosti předků, kteří své poznání čerpali přímo z pozorování přírody a ze schopnosti vnímat i věci mnohem jemnější a tišší, než je schopen pojmout náš často příliš hrubý a hektický rozum, je náš způsob života neúplný a jednostranný. Důsledky této nerovnováhy můžeme vidět na současném stavu lidské společnosti a životního prostředí.
Hlavním poselstvím aztéckých „indiánů“ bylo, nám na základě svých ještě relativně zachovalých tradic ukázat, jak si odkazu předků a bohatství přírody vážit, jak s nimi pracovat a jak najít cestu ke svým vlastním kořenům. Soudě podle vlastních zážitků z několika málo „vhledů“ do práce šamanů při programech, které byly určeny i širší veřejnosti, ale i podle dojmu z účastníků seminářů, si myslím, že toto poselství dopadlo na úrodnou půdu.
Shodou okolností v této době začínal školní rok a na naší jindřichovické škole probíhaly mimo jiné přípravy celoročního projektu. S kolegyněmi jsme se shodli na tom, že chceme, aby téma bylo zaměřené na sblížení se se zdejším krajem – což jsme já s přítelkyní, jakožto zrovna nově přistěhovalí, uvítali. Obrátili jsme se tedy pro inspiraci k místním pověstem a všechny nás oslovil Hadí král. Nápady se začaly sypat a skládat a na světě byl školní projekt „Děti kraje hadího krále“. Více o něm a o dění na škole se dozvíte v článku paní ředitelky, Dagmar Vondráčkové.
Jak byly přípravy v pohybu, naskytla se možnost, abychom se s dětmi v rámci projektu zúčastnili tance země, který se konal jako součást jednoho ze seminářů vedených aztéckými šamany. Štědré nabídky jsme využili a i přes nástrahy počasí jsme ve smluvený termín s dětmi vyrazili. Bylo to jako zkouška odhodlání, protože zrovna ten den dopoledne vydatně pršelo – ani předtím, ani potom, jen během tance, který probíhal venku na louce. Děti byly statečné a odvaha se vyplatila. Když jsme došli na místo, odkud jsme již zdálky slyšeli bubny, kruh tanečníků se otevřel a my jsme v zástupu jako had vešli dovnitř a přivítáni vonným dýmem léčivé pryskyřice jsme se zapojili do tance. Po chvíli jeden z hlavních tanečníků promluvil k dětem a pozdravil je jménem bájného mexického opeřeného hada, moudrého Quetzalcoatla, kterému lidé podle tamních pověstí vděčí za všechno své vědění. Na znamení setkání našeho hadího krále s hadem mexickým jsme zatančili hadí tanec, na jehož konci se aztécký stařešina sklonil k zemi a k úžasu všech okolo stojících z ní vyjmul třpytící se korunku. Jeho malá vnučka ji pak předala prvňačce Karolínce, která s ní potom včele našeho hadího průvodu vyšla z tančícího kruhu. Země tak vydala ztracenou korunku hadího krále a my, podpořeni jeho starším bratrem Qutzalcoatlem, jsme se vydali na cestu, během níž se nám snad podaří objevit ještě chybějících sedm drahokamů a vrátit tak korunce její kouzelnou moc, která může přírodě i lidem v našem kraji navrátit zdraví a sílu…
Symbolicky právě zde, kde se odedávna stýkaly a prolínaly hranice sousedících zemí, došlo – i když třeba jen v malém – k setkání dvou pohledů na svět, dvou kultur vzdálených od sebe tisíce kilometrů, a přece si něčím blízkých. Prolnuly se zde obrazy dvou pověstí, písně dvou kontinentů, svět dětí a dospělých.
O čem asi budou za mnoho let vyprávět zdejší hory a kopce?
26. 9. 2010
Jan Bružeňák, učitel ZŠ Jindřichovice pod Smrkem
 

Geosense Geoportál
Czech Point

EKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Ekologické informační centrumObčerstvení na srubu pod větrnými elektrárnami. Otevřeno:

Čt, Pá: 10:00 - 16:00

So: 10:00 - 17:00

Ne: 10:00 - 16:00

 

PROHLÍDKY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN s výkladem probíhají po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní Mirkou Zahejskou v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama