Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis do MŠ

pro školní rok 2021/2022

                       

I. fáze – vydávání žádostí – 4.5. – 10. 5. 2021

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřské školy budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti.

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

A. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://www.jindrichovice.cz/cs/web/skola-a-skolka/dokumenty/

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete využít variantu B.

B. Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřské škole vám žádost vydají v kanceláři školy nebo ve třídě mateřské školy na základě domluvy v čase od 9h do 15h. Termín vyzvednutí si dohodněte telefonicky  v kanceláři školy  792  779 532 nebo v MŠ  727 898 218, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

II. fáze – sběr vyplněných žádostí ZÁPIS  11. 5. – 14. 5. 2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

1.     do datové schránky školy: 7ynmd62,

2.     emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) info@skolajsp.cz,

3.     prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,

4.     do schránky školy,

5.     osobní podání: na základě domluvy vhodného termínu s vedoucí učitelkou paní Stanislavou Hájkovou, tak aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

·       žádost,

·       originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování pro děti mladší 5-ti let,

·       rodný list dítěte,

·       občanský průkaz zákonného zástupce.