Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
[zastupitelstvo]
Zobrazit článek
KORID LK
[cestovní ruch]
Zobrazit článek
Archivní fotografie přestavby školky a družiny v r. 2009
[OBEC]

Informace k znovuotevření základní školy

Zvětšit obrázek

Vážení rodiče,  
na základě metodických pokynů MŠMT ze dne 30.4.2020 - „Ochrana zdraví ZŠ a MŠ do konce školního roku 2019/2020 (tj. do 31. 8. 2020)“ Vás informujeme o podmínkách a organizačních  změnách pro znovuotevření základní školy
 
Zde je pár pokynů, kterými se budeme muset všichni řídit: 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
Ranní družina není povolena. 
Jednotlivé skupiny (třídy) nesmí opustit prostory školy a školního pozemku. 
Třídní kolektivy se vzájemně nesmí potkávat, a to ani na chodbách a sociálních zařízeních, ale ani v jídelně. 
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru) (každý žák má vlastní lavici).  
Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 
 
Mimo třídu (venkovní pozemek školy) musí mít žáci stále ochranné roušky a dodržovat přísná hygienická pravidla.  
Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.  
Během odpolední družiny se nesmí třídní kolektivy potkat vzájemně ani s dětmi z MŠ. 
Je pevně stanoven příchod a odchod jednotlivých skupin a pohyb v prostorách školy. 
Složení skupin (třídy) je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  


Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin (tříd). V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  
 
 
Jídelna:  
Pokrmy vydává personál jídelny včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. 
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

 

Při prvním příchodu do školy musí být předáno podepsané čestné prohlášení, jinak nebude žák do školy vpuštěn. (viz. příloha)


Na základě seznámení se s níže uvedenými informacemi Vás prosíme o vyplnění ankety (pro každé dítě zvlášť) a závazné přihlášky, a to nejpozději do 18. 5. 2020 do 10 h. Odkaz na anketu jste obdrželi e-mailem.

 

 

POZOR!!!!

Děti s sebou musí mít kromě běžných pomůcek minimálně dvě rezervní roušky v sáčku, svačiny v krabičce nebo v sáčku.

Docházka do školy v tomto režimu a s těmito opatřeními je dobrovolná a rozhodnutí, zda do školy chodit či ne, záleží pouze na zákonných zástupcích. O případných změnách, které jsou průběžně ministerstvem školství aktualizovány, Vás budeme informovat.

Omlouvání žáků

Sms zprávou nebo e-mailem třídní učitelce.

 

Družina

Odpolední odchod z družinové skupiny bude možný na základě předem domluveného času s vychovatelem ŠD a vždy předním vchodem. Pro zjednodušení organizace v 15 h, kdy půjdou všichni domů.

 

Zde je odkaz na příhlášení (anketa):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c7cgd9V82k2SB1IktaaX8INx9_Mg9a1ImSzb1SV56blUOFM5VDQ0OVZFWUY0MzlCNTVFWTZTMzI5TCQlQCN0PWcu

 

Aktuálnímu počtu přihlášených žáků přizpůsobíme podmínky výuky. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  •  Porucha imunitního systému, např.: a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
     Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše.

Do rizikové skupiny patří také jakákoliv osoba, pokud některý z výše uvedených bodů naplňuje, a která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.Soubory ke stažení

organizace pro jednotlivé ročníky 00002046.pdf 130,3 KB
čestné prohlášení 00002044.pdf 268,8 KB