Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
[zastupitelstvo]
Zobrazit článek
KORID LK
[cestovní ruch]
Zobrazit článek
Archivní fotografie přestavby školky a družiny v r. 2009
[OBEC]

Otevření mateřské školy

 

Vážení rodiče,

na základě dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 – „Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020“, Vás informuji o organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE ZAHÁJEN OD 11. 5. 2020.

 

 Níže uvedený text všichni rodiče obdrželi e-mailem.

 

Vážení rodiče,

už jste byli informováni o plánovaném otevření mateřské školy od 11. 5. 2020. Vím, že čekáte na informace o provozu mateřské školy, abyste se v této náročné době mohli rozhodnout, zda zase vodit své děti do školkového kolektivu. Věřte, že jsme s pedagogy nejen MŠ, ale i ZŠ,  debatovali mnoho hodin, abychom nalezli co možná nejschůdnější organizační podmínky naší školy a připravili tak i možnost otevřít dveře žákům od 25. 5. 2020.

Naším úkolem bylo skloubit metodiku MŠMT pro MŠ a ZŠ, které jsem postupně obdržela 3. a 4. 5.2020.

Mateřská škola se od 11. 5. 2020 otevře za těchto podmínek:

- Minimální počet 8 dětí
- Příchod dětí s rodiči v časovém úseku 6.30 – 7.35. Pozdější příchod není možný.
- Pobyt dětí je umožněn a bude zajištěn, pouze však na pozemku školy.
- Oběd od 11.50 do 12.20 (12.30)
- Vyzvedávání dětí bude vždy probíhat podle pokynů uvedených na vchodových dveřích.
- Vyzvedávání dětí po obědě pouze v čase od 12.30 do 12.40.
- Případné vyzvedávání dětí před obědem pouze v čase 11.50-12.00 po vzájemné domluvě s učitelkou.
- Vyzvedávání dětí odpoledne od 15.00 h bude ještě upřesněn podle požadavků rodičů na pobyt dětí v MŠ a ŠD.

 

Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení, které je přílohou.  (Tiskopis bude případně k dispozici v pondělí ráno u vchodu.)


Pro některé rodiče předem avizuji, že ranní družina pro žáky ZŠ není povolena.

 

Moc vám děkujeme za spolupráci a respektování pokynů a pravidel mimořádného opatření.

Za celý personál školy děkuji.

                                   Mgr. Dagmar Vondráčková

 

Další pokyny, které budou vyvěšeny na zadních dveřích školy:

Příchod rodičů s dětmi - Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
U VCHODOVÝCH DVEŘÍ: Po zazvonění vyčkejte na instrukce pedagoga, nesmí docházet ke shromažďování osob. Pedagog vás bude informovat, zda je v šatně volno nebo eventuelně, kde máte chvilku počkat.
Při vstupu do školy u vchodových dveří použije každý (dospělý i dítě) dezinfekci rukou!
V PROSTORÁCH ŠKOLY: V prostorách školy se doprovod dětí pohybuje pouze po dobu nezbytně nutnou! I zde prosíme o dodržování rozestupů 2 metry a používání roušky v souladu s mimořádnými opatřeními.
V ŠATNĚ: Do šatny mají povolený vstup pouze 2 doprovázející osoby v roušce a jimi dovedené děti. Děti musí být vybaveny minimálně 2 rouškami, které budou zajištěné v pytlících a zůstanou v šatně.
Po ukončení převlékání si rodiče i děti umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem!

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti s dohledem pedagogického pracovníka a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.: a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně;
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše.

Do rizikové skupiny patří také jakákoliv osoba, pokud některý z výše uvedených bodů naplňuje, a která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.


Snažme se dodržet takové hygienické podmínky, abychom neohrozili zdraví všech zúčastněných, tj. dětí, rodičů (i osob s nimi žijících v jedné domácnosti) a zaměstnanců MŠ. Společně to zvládneme.Soubory ke stažení

čestné prohlášení 00002041.pdf 248,2 KB