Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
 10. a 11.srpna Jindřichovické dny 2018
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis do MŠ

 

Zápis do MŠ 9. - 10. 5. 2018

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat dvěma způsoby v období vydávání přihlášek (3.dubna - 1. května 2018):

1)  v tištěné podobě ve škole ve třídě mateřské školy  nebo ve sborovně ZŠ

2) na stránkách školy https://www.jindrichovice.cz/cs/web/skola-a-skolka/dokumenty/

 

Sběr přihlášek probíhá 9. - 10.5. 2018 v době od 8.00 do 16.00 hodin.

 

Při předávání žádosti předložíte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Geosense Geoportál
Czech Point

PROHLÍDKA VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
s výkladem probíhá po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní
Mirkou Zahejskou
v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama