Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Škola 2008/2009

Pravěk

ŠKOLA 2008/2009

  Dovoluji si Vás začátkem školního roku jménem školy oslovit a nastínit cestu, po které by se měla tento rok ubírat. Jako celoroční projekt jsme si vybrali téma pravěk. Kromě toho, že bude zasahovat do běžné výuky, jsou připraveny tzv. projektové dny (26. 9. přijímání do tlupy, 14. 11. pravěká bojová hra, 13. 2. karneval, 13. 4. pravěká tvořivá dílna, 12. 6. pravěká olympiáda). Na všech těchto akcích Vás samozřejmě rádi uvidíme a přivítáme případnou pomoc.
  Jak ale pojmout téma pravěku vzhledem k dětem? Z historického aspektu je zajímavé si uvědomit, jak směšně krátký je zaznamenaný vývoj člověka (cca 50 000 let) proti obecně uznávané době vzniku života na Zemi, který se podle posledních výzkumů uvádí zhruba na čtyři miliardy let. Je zde tedy obrovský prostor pro zapojení fantazie. Také jsem si byl nucen nedávno uvědomit, jak jsou v naší společnosti a ve mně samotném zaběhnuté stereotypy myšlení o způsobu života lidí v tomto období. Jak ale doopravdy žili, co všechno uměli, vnímali, cítili, byli méně či více šťastní než my dnes? Jak třeba vůbec vznikl svět? Na tyto a další otázky bychom rádi spolu s dětmi hledali odpovědi. Ale ne ty hotové, nalinkované někým jiným. Chtěli bychom je učit přemýšlet vlastním způsobem, ovšem na základě získaných poznatků a dostupných teorií. Můžete se o to pokusit spolu s námi.
  Také náš „malíř měsíce“ Zdeněk Burian se dal podobnou cestou. Spojil velké vnitřní nadšení pro věc se získanými vědomostmi, po kterých se celý život pídil a vytvořil pro nás nádherný fantazijní svět plný pravěkých živočichů, jejichž skutečná a přesná podoba nám samozřejmě zůstává utajena, ale přesto je dodnes světově uznáván a má mnoho následovníků. Vymizení těchto živočichů je pak další nedořešenou záhadou, z které se můžeme poučit alespoň v tom smyslu, jak jsou i napohled velké věci pomíjivé. S tím souvisí také na této škole již tradiční osvěta k ochraně současných živočichů, jejichž zástupci nám dennodenně mizí před očima a přírody vůbec.
  Mohl bych ještě zmínit velkolepé říše a dynastie, které někdy tvořily a jindy ničily, ale především, ač se zdály věčné, vznikaly a zase zanikaly. Slovo historie je odvozené z řečtiny a znamená vlastně „vím to“, respektive dozvídám se pomocí otázek. To vše nám tedy má umožnit lépe pochopit současné dění a vývoj světa, o jehož často neradostných vyhlídkách jsme všichni někdy slyšeli. Pokud se rozhodnete nás jakýmkoli způsobem v tomto úsilí podpořit nebo nám alespoň držet palce, budeme tomu nesmírně rádi.
Za ZŠ a MŠ Jindřichovice p. S. Standa Trykar


Fotogalerie

Zvětšit obrázek