Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
 10. a 11.srpna Jindřichovické dny 2018
Česky | Deutsch | English | Polski

Zamyšlení nad malotřídkami

Co se ví a neví o malotřídkách

Zvětšit obrázek
Krásné okolí vesnických škol
     Malotřídní škola nebo málotřídka, v našem případě dvoutřídka, znamená,
že se u nás všechny děti učí pouze ve dvou třídách přesněji řečeno ve dvou učebnách.
     V jedné učebně se tedy učí dva ročníky najednou. V tomto školním roce máme pohromadě prvňáčky a druháky a  v druhé učebně se spolu učí třeťáci a čtvrťáci.
Některé předměty např. Hudební výchovu mají všichni žáci najednou.

    Z výše uvedeného uspořádání vyplývá čemu se kromě vědomostí musí ještě naši žáci naučit. Jsou prakticky a reálně  stimulováni k osvojování klíčových kompetencí, každým okamžikem výuky.

    Klíčové kompetence jsou dané Rámcovým vzdělávacím programem, který vydalo MŠMT. Od školního roku 2007/2008 musí všechny školy začít učit podle RVP.
    Klíčové kompetence jsou vlastně souborem schopností a znalostí, kterých žák využívá při dalším studiu nebo v zaměstnání.

    Celá problematika důležitých klíčových kompetencí je o to složitější, že kompetencím nelze naučit, lze k nim výchovou a výukou  pouze směřovat, musí se prožít a zažít.

MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY MAJÍ (VZHLEDEM K POČTU DĚTÍ A ČLENĚNÍ TŘÍD)
VELIKÉ VÝHODY, PROTOŽE MOHOU DĚTEM POSKYTNOUT PRO OSVOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ IDEÁLNÍ PODMÍNKY:

    Každou hodinu řeší starší žáci s mladšími společně nějaký úkol,
učí se tedy toleranci  a trpělivosti k chybám druhého.

    Každý žák má možnost spolupracovat s ostatními, sdělit svůj názor a společně se pokouší dobrat se výsledku - učí se tedy spolupráci.

    Každý učitel ví, co v dané chvíli jeho žáci potřebuj, děti mají totiž prostor ke komunikaci.

    Každý rok děti vidí, jak jsou jejich spolužáci zase o kousek dál, vidí na vlastní oči, co mohou za rok umět - žáci prožívají radost z poznání a učí se ocenit úspěchy ostatních.

    Kompetencí, ke kterým žáci směřují je ještě celá řada, ale i z krátkého výčtu si lze všimnout, že v dnešním uspěchané době mají malotřídky své místo. Mohou rodičům hledajícím klid a bezpečí pro své děti ledacos nabídnout.

    Přejeme tedy všem ředitelům a učitelům na malotřídkách, aby vydrželi nápor velkých a sídlištních škol s bazény, počítačovými třídami, super sportovními halami, přeplněnými třídami a pedagogickým sborem, který se vlastně ani nezná a odměnou jim byly spokojené tváře jejich žáků.

..malotřídkáři...

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
prostor ke hře
Zvětšit obrázek
prostor k učení

Zvětšit obrázek
prostor k odpočinku
Zvětšit obrázek
prostor pro setkávání

Geosense Geoportál
Czech Point

PROHLÍDKA VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
s výkladem probíhá po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní
Mirkou Zahejskou
v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama