Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
 10. a 11.srpna Jindřichovické dny 2018
Česky | Deutsch | English | Polski

ICT plán

         
      ICT plán školy

    Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec má zpracován ICT plán školy na období 2005-2007.
 ICT plán je uložen   v kanceláři ředitelky školy, na vyžádání bude poskytnut k nahlédnutí.
V ICT  plánu je zprácován aktuální stav vybavení PC stanicemi a infrastrukturou.
Dále pak potřebné dovybavení školy tak, aby splňovala tzv. ICT standard.

Geosense Geoportál
Czech Point

PROHLÍDKA VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
s výkladem probíhá po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní
Mirkou Zahejskou
v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama