Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
 10. a 11.srpna Jindřichovické dny 2018
Česky | Deutsch | English | Polski

Obecní fond životního prostředí

NOVÁ VYHLÁŠKA č. 2-2005

Zvětšit obrázek
oficiální logo OFŽP
Jindřichoviští se konečně dočkali dlouho plánované vyhlášky, která jim umožní čerpat přímo finanční prostředky vydělané obecními větrnými elektrárnami pro individuální projekty, sloužící růstu životní úrovně a zlepšování životní prostředí.

Preambule

Obec Jindřichovice pod Smrkem se hlásí k principům Agendy 21 a udržitelného rozvoje  v souladu s definicí, kterou po svém odžití zanechal Josef Vavroušek, první československý ministr životního prostředí:

Trvale udržitelný rozvoj – nebo snad přesněji způsob života – je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíc přiblížili ideálům humanismu a úcty k životu a k přírodě. Je to způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím.


Fond si klade za cíl:

více v přiložených souborech ke stažení ....


Soubory ke stažení

Obecně závazná vyhláška 2-2005 OFŽP ke stažení v PDF. 00000053.pdf 191,2 KB Směrnice k OZV 2-2005 OFŽP ke stažení v PDF. 00000054.pdf 143,8 KB
Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama