Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Protibyrokratická vyhláška žije !

zastupitelstvo schválilo již třetí verzi

Zvětšit obrázek
symbol zdravého rozumu a odporu proti rostoucí byrokracii
Kontroverzní vyhláška Jindřichovic pod Smrkem, která se snaží odlehčit obci a poukázat na sžíravý, celospolečenský problém stále rostoucí a zbytečné byrokracie, doznala své,  již třetí verze.

Již zaběhnutý postup se opakoval:

1) Zastupitelstvo obce přijme vyhlášku
     a odešle její znění na Krajský úřad
     Libereckého kraje.

2) Krajský úřad ji posoudí a doporučí obci
    aby vyhlášku zrušila.

3) Obec doporučení kraje nevyslyší a
    kraj ji postoupí ministerstvu vnitra.

4) Ministerstvo vnitra vyzve obec ke
    zrušení vyhlášky pod pohrůžkou pozastavení její účinnosti a v případě neuposlech-
    nutí jejího postoupení k Ústavnímu soudu.

5) Na tuto výzvu obec reaguje a dotyčnou vyhlášku zruší s tím, že ihned přijme vy-
    hlášku se stejnou nosnou myšlenkou, jiným číslem a upraveným obsahem.

6) Celá procedura se opakuje :-)

Obec se v novém znění snaží postupně odstraňovat procesní chyby, které jí byly při posuzování krajem a ministerstvem vyčítány, aniž by si nechala vzít právo na obhajobu svých ústavně zajištěných práv na samosprávu.

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
občané přišli s vlastní iniciativou podpořit zastupitele při rozhodování

Soubory ke stažení

Obecní vyhláška č. 1/2004, která upravuje vztah mezi úředníky státní správy a samosprávou 00000035.pdf 103,2 KB
Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama