Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
 10. a 11.srpna Jindřichovické dny 2018
Česky | Deutsch | English | Polski

Obecní zastupitelstvo zrušilo starou a přijalo novou vyhlášku !

Jindřichovice pod Smrkem přitvrdily v boji s byrokracií !

Zvětšit obrázek
piktogram s přeškrtnutým úředníkem je zakotven i v nové obecně závazné vyhlášce č. 5/2003
Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se rozhodlo vytrvat ve své snaze o poukázání na nesmyslnou a škodlivou přebujelost státního aparátu, který nesmyslnými požadavky dusí jak občany této země, tak i místní a vyšší samosprávy.

Na svém veřejném zasedání v pátek 31.10.2003 rozhodlo obecní zastupitelstvo o bezodkladném zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o zákazu vstupu úředníků na katastr obce bez předchozího povolení obecního úřadu. Důvodem jejího zrušení bylo zahájení správního řízení Ministerstvem vnitra ČR, které obec vyzvalo ke zrušení vyhlášky pod pohrůžkou pozastavení její platnosti do rozhodnutí Ústavního soudu. Obec požadavku MV ČR vyhověla a vyhlášku zrušila. Tím zaniká důvod pro pokračování vedeného správního řízení.

Následně však obecní zastupitelstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 ve stejném duchu a mírně upraveným textem. Zdá se, že postupy a správní řízení, které státní aparát tak úspěšně uplatňuje vůči občanům i samosprávám, lze úspěšně použít i v obráceném pořadí. Obec v předepsané lhůtě poskytne novou vyhlášku k posouzení Libereckému kraji, který ji pravděpodobně postoupí MV ČR .....

Jak dlouho bude tento proces pokračovat, záleží především na odpovědných politicích na nejvyšší státní úrovni a nikoliv na úřednících, kteří se "likvidace" vyhlášky čile ujali.

Soubory ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 ke stažení 00000010.pdf 127,3 KB Piktogram s přeškrtnutým úředníkem ke stažení 00000011.pdf 19,7 KB
Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama