Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Usnesení číslo 7/2003 Zastupitelstva obce

 

Usnesení č. 7 /2003

 

ze řádného zasedání Zastupitelstva

 Obce Jindřichovice p.S.

 konaného dne 23.4. 2003

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto :

I. Zastupitelstvo obce  schvaluje:

 1. Prodej pozemků p.č. 370 o výměře 6.736 m2, p.č. 371 o výměře 235 m2 a p.č. 372 o výměře o výměře 1.366 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Sm.p. T. Kolafovi z Liberce za cenu 34.900,-Kč. Záměr vyvěšen od 25.3. -  23.4. 2003.
 2. Prodej části pozemku p.č. 886/2 o výměře 122 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Sm. za cenu 2.820,-Kč sl. Loskotové z Prahy. Záměr vyvěšen od 25.3. – 23.4. 2003.
 3. Výměnu  částí pozemků p.č. 778 a 787 s p. Péčim z Jindřichovic pod Smrkem na základě osobního projednání a následně zpracovaného geometrického plánu na náklady p. Péčiho.
 4. Prodej pozemku p.č. 44/4 o výměře 237 m2 a p.č. 41 o výměře 303 m2 v k.ú. Dětřichovec manž. Latusinským z Dětřichovce za cenu 5.740,-Kč. Záměr vyvěšen od 25.3. – 23.4. 2003.
 5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 32 o výměře 1.024 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem V.a F. Kopeckým z Jindřichovic.
 6. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 674 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p.Kurčinovi z Jindřichovic.
 7. Rozpočet mikroregionu SECESE na rok 2003.
 8. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2003 o místním poplatku za svoz odpadů.
 9. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2003 o stanovení systému svozu odpadů.
 10. Pokácení náletových dřevin na pozemku p.č. 1033/1 p. Fortelkovi z Jindřichovic p.S. za dodržení podmínek, stanovených po dohodě s místostarostou p. Krausem.
 11. Zahájit jednání s PF o nákupu restitučních nároků do výše 40 tis. Kč .

 

II. Zastupitelstvo obce  bere na vědomí :

 1. Termín konání konkurzu na funkci ředitele ZŠ Jindřichovice pod Smrkem.
 2. Uzavření mateřské školy v Jindřichovicích p.Sm. v době od 1. – 25.7. 2003.

 

III. Zastupitelstvo obce  revokuje  :

 1. Usnesení ZO č.13/2002, bod č.8 ze dne 2.12. 2002 o prodeji pozemku p.č. 198/1 v k.ú. Dětřichovec na základě nově zjištěných skutečností, které prodeji brání.

 

iv. Zastupitelstvo obce ukládá :

 1. Starostovi, aby požádal KÚ Liberec o jednorázovou dotaci  na vybudování infrastruktury ekologického nízkoenergetického rodinného bydlení.

 

V. Zastupitelstvo obce zamítá :

        1.   Prodej pozemku p.č.198/1 v k.ú. Dětřichovec manž. Kaskovým z Dětřichovce.      

                    

 

Jindřichovice pod Smrkem 23.4. 2003

 

 

            Otto  N o v o t n ý                                                       Ing.Petr   P á v e k 

            člen zastupitelstva                                                           starosta obce