Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Usnesení číslo 6/2003 Zastupitelstva obce

Usnesení č. 6 /2003

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva

 Obce Jindřichovice p.S.

 konaného dne 24.3. 2003

 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu  9 zastupitelů usneslo takto :

 

 

I.                     Zastupitelstvo obce  schvaluje :

1.       Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti na pozemku p.č. 56/6 (areál býv. Unitexu) – 9 pro

2.       Převod obecní kotelny a příslušenství do majetku příspěvkové organizace Agentura Mikroregionálního rozvoje Jindřichovice pod Smrkem – 9 pro.

3.       Vstup Obce Jindřichovice pod Smrkem do Sdružení obcí Libereckého kraje, nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO  64669246 - 9 pro.

4.       Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Agentury Mikroregionálního rozvoje – příspěvkové organizace, Jindřichovice pod Smrkem 245, okres Liberec – 9 pro.

 

 

II.                   Zastupitelstvo obce  ruší :

1.       Usnesení č. 5/2003, odd.III, bod 1) – Zastupitelstvo obce zamítá převod obecní kotelny a příslušenství do majetku příspěvkové organizace Agentura Mikroregionálního rozvoje Jindřichovice pod Smrkem – 9 pro.

 

 

III.                 Zastupitelstvo obce zplnomocňuje :

1.       Starostu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej nemovitosti na pozemku p.č. 56/6 (areál bývalého Unitexu) firmě POWER Service Liberec. Vlastní prodej nemovitosti bude uskutečněn za následujících podmínek.

Firma POWER Service předloží :

-          podnikatelský záměr

-          stavební povolení

-          potvrzení o finančních prostředcích potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru. - 9 pro

 

                                                     

Jindřichovice pod Smrkem 24.3. 2003

 

 

 

 

           Horst     K r a u s e                                                     Ing. Petr   P á v e k 

               místostarosta                                                               starosta obce