Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Usnesení číslo 5/2003 Zastupitelstva obce

Usnesení č. 5 /2003

 

ze řádného zasedání Zastupitelstva Obce Jindřichovice p.S.

 konaného dne 21.3. 2003

 

Zastupitelstvo obce se v počtu  8 zastupitelů usneslo takto :

 

 

I. Zastupitelstvo obce  schvaluje :

 1. Rozpočet na rok 2003.
 2. Uzavření zástavní smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj Praha na vklad zástavního práva k domu č.p. 83.
 3. Zveřejnění záměru k prodeji pozemků p.č. 370 o výměře 6.736 m2, p.č. 371 o výměře 235 m2 a p.č. 372 o výměře o výměře 1.366 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Sm.p. T. Kolafovi z Liberce.
 4. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 886/2 o výměře 122 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Sm. sl. Loskotové z Prahy.
 5. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 778 a 787 p. Péčimu z Jindřichovic pod Smrkem.
 6. Zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 44/4 a 41 v k.ú. Dětřichovec manž. Latusinským z Dětřichovce.
 7. Výzvu p. Bursovi k předložení zprávy o stavu hospodaření spol. s r.o. Jindřichovice pod Smrkem.

 

II. Zastupitelstvo obce  bere na vědomí :

1.        Žádost p. Jägerové a p. Trávníka o prodej pozemku p.č. 325 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem.

 

 

III. Zastupitelstvo obce zamítá :

 1. Převod obecní kotelny a příslušenství do majetku příspěvkové organizace Agentura Mikroregionálního rozvoje Jindřichovice pod Smrkem.
 2. Žádost p. Petroviče z Jindřichovic p. Sm. o kácení dvou lip.
 3. Žádost p. Semančíka z Jindřichovic p. Sm. o kácení stromů na pozemku p.č.823/1.
 4. Žádost p. Semančíka z Jindřichovic p. Sm. o rekonstrukci místní komunikace k objektu p.č. 229.

 

iv. Zastupitelstvo obce ukládá :

1.       Tajemnici prošetřit, zda byla uplatněna reklamace na rekonstrukci kotelny.

                     

 

 

 

Jindřichovice pod Smrkem 21. 3. 2003

 

 

 

 

           Otto  N o v o t n ý                                                       Horst   K r a u s e

           člen zastupitelstva                                                      místostarosta obce