Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Usnesení číslo 1/2003 Zastupitelstva obce

 


USNESENÍ číslo 1/2003

z jednání zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem
konaného dne 7. ledna 2003

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto:

  1. Zastupitelstvo schvaluje:

1. Přidělení obecního bytu v č.p. 83 o velikosti 2+1 manželům Svobodovým.
2. Výši nájemného v bytech v půdní vestavbě objektu č.p. 83 na 12,- Kč/m2.  Energie ( elektřina, teplo ) budou vyúčtovány zvlášť jejich poskytovateli.
3. Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele základní školy.
4. Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 149 o výměře 44 m2 obchodní firmě ENERCON Česká republika, s.r.o. za cenu 500,- Kč měsíčně bez poplatků za energie a ukládá zástupci starosty panu Horstu Krausovi podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor jménem obce jako pronajimatele.

   2. Zastupitelstvo ukládá:

1. Předsedovi kontrolního výboru panu Pavlu Novotnému provést kontrolu činnosti obchodních společností v majetku obce tj. DUG spol. s.r.o. a Jindřichovice spol. s.r.o.

                                   Jindřichovice pod Smrkem 7. 1. 2003


                         Horst Krause                                     Ing. Petr Pávek
                    místostarosta obce                                 starosta obce