Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Usnesení číslo 1/2003 Zastupitelstva obce

 


USNESENÍ číslo 1/2003

z jednání zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem
konaného dne 7. ledna 2003

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto:

  1. Zastupitelstvo schvaluje:

1. Přidělení obecního bytu v č.p. 83 o velikosti 2+1 manželům Svobodovým.
2. Výši nájemného v bytech v půdní vestavbě objektu č.p. 83 na 12,- Kč/m2.  Energie ( elektřina, teplo ) budou vyúčtovány zvlášť jejich poskytovateli.
3. Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele základní školy.
4. Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 149 o výměře 44 m2 obchodní firmě ENERCON Česká republika, s.r.o. za cenu 500,- Kč měsíčně bez poplatků za energie a ukládá zástupci starosty panu Horstu Krausovi podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor jménem obce jako pronajimatele.

   2. Zastupitelstvo ukládá:

1. Předsedovi kontrolního výboru panu Pavlu Novotnému provést kontrolu činnosti obchodních společností v majetku obce tj. DUG spol. s.r.o. a Jindřichovice spol. s.r.o.

                                   Jindřichovice pod Smrkem 7. 1. 2003


                         Horst Krause                                     Ing. Petr Pávek
                    místostarosta obce                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama