Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis z jednání skupiny MA21

 

                                            SCHŮZKA SKUPINY 

 

Přítomni: Stančová K., P.Novotný, M.Žabková, M.Beranová, M.Nevečařalová, Kandler I., Řehoř, Kalousová

 

                              Kalendárium plánovaných akcí - 2020

08.02.2020 - Kavárna - soukromá akce - P.K.
15.+16.02.2020 - Kavárna - soukromá akce - B.K (stará)
15.02.2020 - Statek - soukromá akce V.R.
22.02.2020 - Statek - Ples obce Jindřichovice pod Smrkem 
22.02.2020 - Kavárna - soukromá akce - M.K.
29.02.2020 - Statek - MDŽ Klub žen
07.03.2020 - Statek - soukromá akce - L + K + V
14.03.2020 - Statek - soukromá akce - V.R.
17.03.2020 - Kavárna dopoledne Mikroregion.
21.03.2020 - Kavárna - swingový koncert – Campana

04.04.2020  -Statek - pozdní odpoledne s Country
12.04. 2020 -Společné pletení pomlázek hřiště - FK SOKOL
18.04.2020 - kavárna - soukromá akce Obě- Z.P.

23.04.2020 - Zápis do základní školy do 1. třídy 
24.04.2020 - Kavárna - Okrsková scůze SDH
25.04.2020 - Kostel - koncert jablonecké klarinetové kvarteto
25.04.2020 - kavárna bar, soukromá akce - J.M.
30.04.2020 - Stavění májky a Čarodějnice s kofolou

21.05.2020 - Zápis do mateřské školy 

23.05.2020 - Kavárna - Odpolední koncert Total Vocal - Campana
23.05.2020 - Kavárna - Campana
31.05.2020 –MDD – Hřiště

05.06.2020 - Noc kostelů - Campana
20.05.2020 - Kostel Sv. Jakuba - Odpolední před. pro děti a večerní pro dospělé – Campana.

25.07.2020 - Kavárna - soukromá akce (I.P.)
08.08.2020 - JINDŘICHOVICKÉ DNY
22.08.2020 - soukromá akce GN 
12.09.2020  - Kavárna - soukromá akce (Ž.N.)

 

Každou druhou středu v měsíci je posezení seniorů v Kavárně

Každé úterý: Preventivně- nápravné cvičení - Kom.cent. Jindřichovice v 17h

Každé úterý: Zdravotně - meditativní strečink - Kom.cent. Jindřichovice v 18.15h

 

RŮZNÉ :

 

SPOLKOVÝ PLES: 

- nákup tomboly: O.Novotný

- zvací dvojice: Hasiči, Kalousová, M.Nevečařalová, Kandler

 

MAŠKARNÍ BÁL : děský bude. Pro dospělé nebude.

 

Na další schůzce : Čarodějnice, MDD, Dět.maš.bál

 

 

                                      Zapsala : Koordinátorka MA21 - Miroslava Beranová