Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis z jednání skupiny MA21

Březen

 

 

                                         SCHŮZKA SKUPINY 29.3.2017

 

 

Přítomni: P.Novotný,M.Žabková, Z.Kalousová, V.Podolská, M.Řehoř, S.Hájková, M.Nevečařalová

 

Kalendárium plánovaných akcí - 2017 
 
21.04.2017 - Den Země – úklid v okolí školy

22.04.2017 - STATEK-Setkání sborů, sál statku

16.04.2017 - Pletení pomlázek na hřišti
22.04.2017 - FK Sokol - Sokol Pertoltice - 17:00

28.04.2017 - Hasiči okrsková schůze (stará kavárna)

29.04.2017 - KAVÁRNA - soukromá akce - (HÁJKOVÁ)

30.04.2017 - Stavění májky, Čarodejnice, večer Diskotéka s DJ Kofolou – Obec a spolky

 

03.05.2017-KAVÁRNA-DD-ŠKOLENÍ

06.05.2017 - FK Sokol Lokomotiva Horní Řasnice - 17:00

10.05.2017 - Zápis do mateřské školy

14.05.2017 - Vítání občánků ve 14:00

16.05.2017 - Besídka ke dni matek, organizuje MŠ

20.05.2017 - Kavárna - soukromá akce - (PEUKEROVÁ)

20.05.2017 - FK Sokol - SK Bílý Potok - 17:00

25.05.2017-KAVÁRNA- DD -ŠKOLENÍ

 

03.06.2017 - FK Sokol - Sokol Kunratice - 17:00

04.06.2017 - MDD-Obec a spolky

14.06.2017-KAVÁRNA-DD-ŠKOLENÍ

 

10.07.2017 - STATEK DD kulturní akce

 

08.07.2017-Jindřichovická SORTA 

12.08.2017-JINDŘICHOVICKÉ DNY

 

21.09.2017-KAVÁRNA-DD-ŠKOLENÍ

26.10.2017-KAVÁRNA-DD-ŠKOLENÍ

 

 

RŮZNÉ :

 

- ČARODEJNICE   - HASIČI- příprava vatry

                          - Čarodějku připraví Beranová se školou

                          - Májku: hasiči

 

- Vítání občánků - p. starosta jede do lázní tak vítání převezme místostarosta...

 

                                              Zapsala : Miroslava Beranová