Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis z jednání skupiny MA21

Leden 2014

  

                    SCHŮZKA SKUPINY 16.1.2014

 

Přítomni: M.Beranová, P.Novotný, Z.Kalousová, M.Žabková, V.Olivová, J.Kubíková, Z.Kopecká.

 

Kalendárium plánovaných akcí 2014 :


-15.01.2014 - Školáci v knihovně v Novém roce 2014.
-16.01.2014 - Schůzka agendy MA21 od 16h. v Kavárně.

-25.01.2014 - Hasičský ples, sál - Hasiči.

-05.02.2014 - Školáci v knihovně - Výroba Valentýnek - ZŠ+M.Beranová

-08.02.2014 - Valentýnská dět. párty, sál - Obec, Beranová.

-14.02.2014 - Obecní ples, statek sál - Obec + Spolky.

-22.02.2014 - Bazar dětského oblečení

-09.03.2014 - MDŽ, statek sál - Obec+spolky.

-15.03.2014 - Dětský maškarní rej, sál, odpoledne - Obec+spolky.

-15.03.2014 - Maškarní bál pro dospělé, sál - V.Olivová

-20.04.2014 - Pletení pomlázek, hřiště - Obec.

-00.04.2014 - Setkání sborů, statek sál - Pěvák.

-Datumy jsou orientační...

 

2. Různé :


- Kostel : Kostel je ve vlastnictví církve i přesto chce obec nějakým způsobem vypomoci s opravou atd. Pan starosta přislíbil pomoc v jednání s pověřenou osobou z církve o získání nějakého grantu... Majitel a to je církev, ale musí žádat sama, chtějí jestli by se obec podílela finanční částkou asi kolem 100 000,-kč. Vše teprve v jednání. Na schůzku Agendy byla přizvána i Paní Z.Kopecká - chtěla se vyjádřit ke kostelu. Paní M.Žabková přečetla úryvek z novin jak žádají a vybírají finance jinde na kostel.

 

- Cesta : Kolem Saučuků se nedá procházet - puštěný pes... 

 

- Obecní ples : Zvací dvojice - Kalousová, Izsofová - levá strana obce. Dále je potřeba aspoň ještě jedna zvací dvojice. Tombola - 13.2.2014 na sále, balení atd. Ruličkování v kavárně. Pokud by chtěl někdo něčím přispět do tomboly může zanechat v knihovně, v kavárně, na úřadě.

 

- Dět. Valent.párty : Ceny, balonky, sladkosti, soutěže, hudba - vše připraveno.

 

- Pěvák : chystá vystoupení sborů na sále statku na měsíc duben, ještě nevybrán přesný datum.

 

- Jindřichovické listy : Do konce ledna odevzdávejte své příspěvky...
 

 

                                                             Zapsala : Miroslava Beranová