Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
   
Česky | Deutsch | English | Polski

SCHŮZKA SKUPINY MA21

 

 


                   SCHŮZKA SKUPINY 04.04.2013
 

Přítomni:M. Beranová, P.Novotný, Z.Kalousová, M. Vondráček, M. Nevečeřalová, V. Olivová.

 

 

1. Kalendárium plánovaných letošních akcí :

 

20.04.2013 - Sál zamluven - akce J.Kubíková
30.04.2013 – Čarodejnice, hřiště, Obec + Spolky.
30.04.2013 – Stavění májky, Obec + Spolky.

12.05.2013 - Vítání občánků, Obec

18.05.2013 - Sál zamluven - akce J.Kubíková
01.06.2013 – MDD, hřiště, Obec + Spolky.

 

Datumy jsou orientační...

 

2. Různé :

 

- Kostel : Projekt, průzkum hotov. stále se čeká na dotace atd.

- Naplánovat sportovní akce - Pinpongový a šipkový turnaj.

- Čarodejnice - výrobu čarodejnice obstará M. Beranová + Školáci (úřad dodá pomůcky).

- Pošta se rušit u nás nebude. Byla změněna pracovní doba. Hledá se nová poštačka.

- Strom roku - vybrat vhodný strom a navrhnout...

 

 

3. Dotazy :

 

- Malování statku - proběhne kolem letních prázdnin.

- Rybník, jak se pokračuje? Pokračování je zatím na dobré cestě...

- Prořez stromů - Úřad zažádal o dotaci - Péče o krajinu. Mohla b se obnovit hrušková alej, směrem na Dětřichovec, nebo k vrtulím vysadit alej.

 

 

   Další schůzka agendy MA21 - 2.5.2013 v kavárně od 16h.

 

                                                                       Zapsala : Miroslava Beranová.