Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis z jednání skupiny MA21

Schůzka skupiny 2. 6. 2011


Přítomni: Zdena Kalousová, Mirka Beranová, Martin Vondráček, Marie Nevečeřalová, Pavla Bursová, Věra Olivová, Pavel Novotný, Lenka Izsofová


1. Kalendárium letošních plánovaných akcí

 

 3. 6. 2011, Zumba na statku - od 18.30h – děti, 19.30h - dospělí – Kasalová
 3. 6. 2011, Kurz stavby kamenných schodů : 3 – 5.6.2011 – Lunaria
 8. 6. 2011, Zumba – statek – Kasalová
10. 6. 2011, Zumba – statek - Kasalová
11. 6. 2011, Hasičská Okrsková soutěž – v Horní Řasnici od 9h
11. 6. 2011, Fotbalové utkání , Jindřichovice – Krásná Studánka, hřiště od 17h
11. 6. 2011, Jak se máte sousedé – pouťová veselice – zač.v kostele v18.30h, pak statek od 20h
15. 6. 2011, Přednáška – nádor. onemocnění žen – Mudr. Dlouhý, kavárna od 15h
15. 6. 2011, Zumba – statek – Kasalová
17. 6. 2011, Kurz výroby sýrů, kosení a koncert – 17 – 19.6.2011,skanzen – Lunária
17. 6. 2011, Zumba – statek – Kasalová
18. 6. 2011, Premiera videoklipu - C. Podolský, hřiště v 18h
19. 6. 2011, Koncert Veroniky Kickové od 15h – skanzen – Lunária
22. 6. 2011, Zumba – statek – Kasalová
27. 6. 2011, Akademie - ( škola)
24. 6. 2011, Zumba – statek – Kasalová
25. 6. 2011, Pohár starosty SDH v ludvíkově od 9h - hasiči
  2. 7. 2011, Noční útok v Novém Městě od 20h - hasiči
16. 7. 2011, Tepláková DISCO – Vondráček, statek od 20h
16. 7. 2011, Hasičská soutěž v Dětřichově od 9h
23. 7. 2011, Turnaj v malé kopané – umělka – čas bude upřesněn
13.8. 2011,Jindřichovické dny – dopoledne memoriál H. Krauseho (hasičská soutěž), odpolední program bude průběžně utvářen ...

 


1. Různé

 

- Gymnázium Frýdlant – k 1.9.2011 dojde ke zrušení, žáci budou administrativně převedeni na nově vzniklou školu Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdlant, Bělíkova 1387. Vyklízení budovy gymnázia bude reálné teprve tehdy, až dojde k snížení počtu tříd … pravděpodobně za 4 roky ...
- MDD – 7 stanovišť : 2 – škola, 1 – hasiči, 1 – klub žen, 1 – mantulie, 1 – pěvák, 1 – dobrovolníci.
Dět.den se vydařil – 116 dětí dostalo hračku, džusík, křupky, buřta, limo. Příště všichni v maskách, vybírat dobrovolný vstup …
- Kronikář – starosta oslovil pí. Petrovičovou - zatím se nevyslovila.
- Zumba – probíhá 2 krát týdně na statku, pro dospělé i děti.
- Proběhla diskuze na téma UMĚLKA – byl vznesen návrh : děti do 15 let mít umělku zdarma .. Současná pravidla nefungují, děti umělku devastují, neplatí a stejně tam jsou, nikdo se o ni nestará …
- Hasiči – klubovna – elektrika
- Nálety u srubu vykácet …
- Houpačky ( řetězové ) ve staré školce opravit.
- Samoobsluha : okolí … bordel - starosta nájemníkům domluví.
- Plakátovací plocha : upravit , do Dětřichovce dávat plakáty …
- Ekologický odpad : ve škole ukončen, může obec zajstit popelnice k tomu určené?
- SÁL na statku : určeny podmínky atd., předávat sál po akcích uklizen pí. Peroutkové.
- Nové Jindřichovické Listy – červen / červenec.

 

                                                Zapsala : Koordinátorka MA21 Miroslava Beranová