Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis z jednání skupiny MA21

Schůzka skupiny 4. 5. 2011


Přítomni: Marie Žabková, Zdena Kalousová, Mirka Beranová, Zuzana Svěrčinová, Martin Vondráček, Dagmar Vondráčková, Marie Nevečeřalová, Květoslava Stančová, Jan Bruzenak


1. Kalendárium letošních plánovaných akcí

 

- 4. 5. 2011, Zumba v ZŠ od 18.30h – Kasalová
- 6. 5. 2011, Zumba v ZŠ od 20.30h – Kasalová
7. 5. 2011, Diskotéka pro děti – statek od 14h (Vondráček.M)
7. 5. 2011, Diskotéka pro dospělé – statek od 20h (Vondráček)
8. 5. 2011, Vítání občánků od 14h ( obec)
9. 5. 2011, Besídka ke dni matek (škola) – v ZŠ od 15.30h
11. 5. 2011, Májový koncert ZUŠ Frýdlant – ZŠ aula od 15.30h ( škola)
11. 5. 2011, Zumba v ZŠ od 18.30h – Kasalová
13. 5. 2011, Zumba v ZŠ od 20.30h – Kasalová
14. 5. 2011, Šipkový turnaj, statek od 13.30h ( obec , Beranová)
15. 5. 2011, Slavnostní otevření Centra pro rodinu ( Mantulie )
18. 5. 2011, Promítání klipu ( Podolský )
28. 5. 2011, Májová veselice ( Kamínky, Vondráček M.)
29. 5. 2011, MDD od 14 h – pohádkový les ( obec, škola, hasiči, klub žen, mantulie, pěvák )
1. 6. 2011, Přednáška – nádorové onemocnění žen – dr. Dlouhý – od 15h, kavárna
3. 6. 2011, Kurz stavby kamenných schodů : 3 – 5.6.2011 - Lunaria
11. 6. 2011, Jak se máte sousedé – pouťová veselice – zač.v kostele v18.30h, pak statek od 20h
17. 6. 2011, Kurz výroby sýrů, kosení a koncert – 17 – 19.6.2011,skanzen - Lunária
19. 6. 2011, Koncert Veroniky Kickové od 15h – skanzen - Lunária
24. 6. 2011, Akademie - ( škola)
16. 7. 2011, Turnaj – fotbálek, umělka ( podrobnosti se doplní)
13. 8. 2011, Jindřichovické dny – dopoledne memoriál H. Krauseho (hasičská soutěž), odpolední program bude průběžně utvářen, večer bude hrát Blue Rocket


1. Různé

 

- Veřejná přeprava – stále v jednání ...
- Obec předělat cedulku na branku s kontaktem a cenou registrace, příspěvky vybírá Hojdar, Kalousová
připravit vzor, podle kterého obec cedulky předělá
- Kronikář – byla oslovena pí Petrovičová M. - zatím se nevyslovila ...
- Gymnázium Frýdlant – v květnu proběhne jednání ...
- Oblouk ve staré školce – hotov
- Proběhla diskuze – pojmenování ulic – M. Vondráček – připravuje podklady, článek ..
- Dotaz pí.Svěrčinové – přispěvovatelé článků nebudou mít J.listy zdarma.
- Ve staré školce pro pěvák vymalováno.
- Bude starosta podporovat - finančně školáky … dotaz pí.Vondráčková
- MDD – 5 stanovišť? 1 – škola, 1 – hasiči, 1 – klub žen, 1 – myslivci ? 1 – mantulie, 1 - pěvák
Oslovit sponzory – Limo ? Buřty? Ceny – obec+ sponzoři a peníze které se vybrali na dět.maš.plese
ceny – připravit : Beranová
- Zumba – pokud bude v ZŠ málo místa atd. - do budoucna by šlo na sále ...
- Proběhla diskuze – bydlení – obec bude s p.Zlesákem jednat ...
- Připravit plakátky a vyhlásit rozhlasem – přednáška - nád.onem.u žen …

- Uzávěrka Jindřichovických Listů – do 23.5.2011

 

 

Zapsala : Koordinátorka MA21 Miroslava Beranová