Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis z jednání skupiny MA21

Schůzka skupiny 6.4. 2011


Přítomni:Marie Žabková, Zdena Kalousová, Mirka Beranová, Karla Salabová, Zuzana Svěrčinová, Martin Vondráček, Věra Olivová, Luboš Salaba


1. Kalendárium letošních plánovaných akcí

 

08. 4. 2011, Kurz stavby – vrbová chýše – Lunária
08. 4. 2011, Film – Babies – v kavárně od 17h ( Mantulie)
13. 4. 2011, Veřejné projednání – doprava – na statku od 16h
13. 4. 2011, Velikonoční dílny (Mantulie,škola,Lunária)

13. 4. 2011, Zumba, tělocvična ZŠ od 18h - Kasalová
16. 4. 2011, Jarní ping-pongový turnaj - statek od 13h (obec)

17. 4. 2011, Nedělní chvilka (nejen) poezie + koncert kapely Ztracené světlo - v kavárně

17. 4. 2011, Přednáška - Hudba a její využití ... od 15h - Aula ZŠ, Bružeňák, Matějka

17. 4. 2011, Konkurz do videoklipu - statek od 9h, Podolský
20. 4. 2011, Den Země (škola)
20. 4. 2011, Pečení velikonočních jidášů a perníků (Mantulie)
23. 4. 2011, Termika rallye (obec)
23. 4. 2011, Velikonoční diskotéka na statku – Radek Slavík, od 20h
30. 4. 2011, Čarodějnice a májka (obec, škola, hasiči)
07. 5. 2011, Diskotéka pro děti – statek od 14h (Vondráček.M)
07. 5. 2011, Diskotéka pro dospělé – statek od 20h (Vondráček)
08. 5. 2011, Vítání občánků od 14h ( obec)
09. 5. 2011, Besídka ke dni matek (škola)
14. 5. 2011, Šipkový turnaj ( obec )
15. 5. 2011, Slavnostní otevření Centra pro rodinu ( Mantulie )
21. 5. 2011, Promítání klipu ( Podolský )
28. 5. 2011, Májová veselice ( Kamínky, Vondráček M.)
13. 8.2011,Jindřichovické dny – dopoledne memoriál H. Krauseho (hasičská soutěž), odpolední program bude průběžně utvářen, večer bude hrát Blue Rocket


1. Různé

 

- Veřejná přeprava – 13.4.11 – na sále statku – veřejné projednání návrhu
- Klíče od umělky dát na úřad, vyhotovit rozpis ( Z.Svěrčinová)
- Správce umělky – Hojdar
- Obec vyrobit cedulku na branku s kontaktem a cenou registrace, příspěvky vybírá Hojdar, Kalousová
- Kronikář – stále se nikdo nenašel, oslovit další občany ...bude kronikář placen?
- Pošta – zatím nic nového - je stabilizovaná.
- Gymnázium Frýdlant – situace kolem gymplu je stále otevřena
- Oblouk ve staré školce – odvezen na opravu, pokud nepůjde opravit – bude nový ..
- Proběhla diskuze – pojmenování ulic – M. Vondráček - připravit více podkladů …
- Škola vyrobí čarodějnici a tu pak dá na úřad
- Sraz na čarodějnice – hasiči v 19h, stavění majky v 19.30h, zapálení ve 20h ...
- Dotaz pí.Svěrčinové – přispěvovatelé článků mít Jindřichovické listy zdarma …
- Prosperita se nepodílela na dětském maškarním bále (omluvila se pro nemoc).
- Úklid po akcích – pokud budou akce společně, tak z každého spolku a za obec - uklidit společně..
- Ve staré školce vymalovat místnost kde se schází Pěvák – úřad
- Dotaz M. Vondráček – Thermica rallye – zajistit občerstvení , stánky atd.


                                                       Zapsala : Koordinátorka MA21 Miroslava Beranová