Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis z jednání skupiny MA21

Schůzka skupiny 14. 2. 2011


Přítomni: Marie Nevečeřalová, Luboš Salaba, Karla Salabová, Marie Žabková, Zuzana Svěrčinová, Pavel Novotný, Mirka Beranová, Zdena Kalousová


1. Kalendárium letošních plánovaných akcí (rozšířeno o akce školy)


26. 2. 2011, Jindřichovický spolkový ples (obec a spolky)
4. 3. 2011, Ochotnické divadlo z NMpS (Z. Svěrčinová)
5. 3. 2011, Masopust (Mantulie)
6. 3. 2011, Oslava MDŽ s Valdštejnkou (Klub žen)
10. 3. 2011, Bazar dětského oblečení (Mantulie)
11. – 13. 3. 2011, Jeden svět, filmový festival (Lunária)
19. 3. 2011, Šipkový turnaj (obec + Beranová)
21. 3. 2011, Jindřichovické sluníčko – pěvecko-recitačně-hudební akce (škola)
22. 3. 2011, Den Vody – vynášení Morany (škola)
26. 3. 2011, Maškarní bál pro dospělé (hasiči, obec)
27. 3. 2011, Dětský karneval (hasiči, obec, Klub žen)
Duben – křeslo pro hosta (Klub žen)
Duben – humanitární sbírka oblečení (Klub žen, propagace obec)
1. 4. 2011, Den ptactva – beseda s ornitologem (Mantulie)
2. 4. 2011, Den knihy (Mantulie)
13. 4. 2011, Výroba píšťalek (Mantulie)
16. 4. 2011, Jarní ping-pongový turnaj (obec)
19. 4. 2011, Den Země (škola)
20. 4. 2011, Pečení velikonočních jidášů a perníků (Mantulie)
23. 4. 2011, Termika rallye (obec)
30. 4. 2011, Čarodějnice a májka (obec, škola, hasiči)
Květen 2011, Vítání občánků
9. 5. 2011, Besídka ke dni matek (škola)
15. 5. 2011, Slavnostní otevření Centra pro rodinu
13. 8. 2011, Jindřichovické dny – dopoledne memoriál H. Krauseho (hasičská soutěž), odpolední program bude průběžně utvářen, večer bude hrát Blue Rocket


2. Organizace jindřichovického spolkového plesu


P. Novotný rozešle mail s prosbou o dary do tomboly (nosit na úřad a do knihovny)
P. Novotný zajistí předtančení (profi nebo Károvi) už zajistil
O. Novotný vyrobí lístky, pozvánky, plakáty – do 18. 2. !!!!!! vyrobeno!
16. 2. 2011 „ruličkování“ tomboly, od 17.00 hod. v kavárně (zajistí Z. Svěrčinová, M.Žabková, Z.Kalousová)
20. 2. 2011 zvaní na ples – sraz zvacích dvojic v neděli v 9.30h před úřadem
23. 2. 2011 balení tomboly, od 16.00 hod.na úřadě , obalový materiál zajistí Z. Kalousová, M. Beranová
Šatna – M. Gažo (zajistí P. Novotný)
Občerstvení - hasiči


3. Různé


Bude Morana určena kromě školních dětí i veřejnosti? (K. Salabová)
Během března bude veřejné zasedání k navrhovanému jízdnímu řádu (P. Novotný)

 

Zapsala : Koordinátorka MA21 Miroslava Beranová