Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Zápis z jednání skupiny MA21

Schůzka skupiny 12. 1. 2011


Přítomni: Marie Žabková, Zuzana Svěrčinová, Pavel Novotný, Mirka Beranová, Jaroslav Hojdar, Tomáš a Alice Werznerovi

 

1. Kalendárium letošních plánovaných akcí (rozšířeno o akce školy)
31. 1. 2011, Den otevřených dveří ve škole, od 13.00 hod. (organizátor: škola)
5. 2. 2011, Hasičský bál, na statku (hasiči)
14. 2. 2011, Zápis do ZŠ, od 14.00 hod. (škola)
26. 2. 2011, Jindřichovický spolkový ples (obec a spolky)
6. 3. 2011, Oslava MDŽ s Valdštejnkou (Klub žen)
11. – 13. 3. 2011, Jeden svět, filmový festival (Lunária)
19. 3. 2011, šipkový turnaj (obec)
21. 3. 2011, Jindřichovické sluníčko – pěvecko-recitačně-hudební akce (škola)
22. 3. 2011, Den Vody – vynášení Morany (škola)
Březen nebo duben 2011 – představení ochotníků z NMpS (Z. Svěrčinová)
Duben – křeslo pro hosta (Klub žen)
16. 4. 2011, Jarní ping-pongový turnaj (obec)
19. 4. 2011, Den Země (škola)
23. 4. 2011, Termika rallye (obec)
30. 4. 2011, Čarodějnice a májka (obec, škola, hasiči)
Květen 2011, Vítání občánků
9. 5. 2011, Besídka ke dni matek (škola)
13. 8. 2011, Jindřichovické dny – dopoledne memoriál H. Krauseho (hasičská soutěž), odpolední program bude průběžně utvářen, večer bude hrát Blue Rocket

 

V rámci filmového festivalu Jeden svět by mohla vystoupit skupina Vokální oktet. Své náklady na cestu by pokryla z dobrovolného vstupného, otázkou je, zda by obec pronajala sál na statku zadarmo (otázka na starostu).

 

2. Webové stránky – v současné době řeší správu jednotlivých stránek P. Novotný s M. Beranovou. Problémem je jejich malá aktualizace, některé akce nejsou vůbec zveřejňovány – nutný přístup dalších spolků, které jsou v obci činné, bylo by příhodné zpětně doplnit pozvánku na veřejné zasedání k revitalizaci rybníka a potoka (do rubriky MA 21). Nechtějí místní podnikatelé „reklamu“ v podnikatelské rubrice? (Z. Svěrčinová osloví Z. Stompeovou, další?)

 

3. Jindřichovické listy
Uzávěrka 26. 1. 2011
Článek o pionýrské organizaci (připravuje M. Nevečeřalová, pomůže Z. Svěrčinová ?)
Článek z knihovny (M. Beranová)
Zprávy z obce (nový koordinátor MA 21, veřejné zasedání k revitalizaci rybníka a potoka, ping-pongový turnaj, situace okolo pošty, ohrazení ohledně špatné služby silnic a drah během sněhové kalamitní situace)
Škola
Silvestrovská diskotéka – fotografie (M. Beranová prokonzultuje, zda je možné zveřejnit nějaká fota)
Výlet na Kukačku ? (Z. Svěrčinová) a další prosincové akce?
Fotbalová sezóna?
Myslivci?

 

4. Různé – bylo by třeba zlepšit informovanost o akcích obecně (např. o veřejném zasedání k revitalizaci rybníka a potoka věděli jen lidé z mailu). Více zapojovat obecní rozhlas a pokud možno i plakátky alespoň na nástěnce na úřadě.

 

                                                                                Zapsala: Miroslava Beranová