Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Dětský den v Jindřichovicích

Zvětšit obrázek

Tak jako v uplynulých letech, proběhlo v Jindřichovicích zábavné odpoledne pro děti k Mezinárodnímu dni dětí. Akci jsme naplánovali na neděli 30. května a nervózně jsme očekávali, zda počasí bude k účastníkům akce milosrdné. Ranní déšt velkou naději nedával, ale pak se počasí umoudřilo a vypadalo to, že by odpoledne mohlo být v pohodě. Volili jsme opět formu procházkové trasy, na které byly připraveny jednoduché úkoly či poznávací hry. Děti si tak mohly vyzkoušet přelézání od stromu ke stromu po napnutých lanech, jednoduchou překážkovou trasu pro nejmenší, skákání v pytlích, poznávání zvířátek, tradičních pracovních nástrojů a hasiči připravili střelbu ze vzduchovky.  Ve 14. hodin byla všechna stanoviště obsazena organizátory a mohlo se začít. Nutno říci, že účast byla překvapující a dětí s rodiči se sešlo opravdu hodně. Po půl třetí odpoledne však déšť počal nemilosrdně kropit ty, kteří byli teprve v pořadí a tak jsme přišli o tu pravou pohodu. Co však mile překvapilo, byla trpělivost a odolnost jak organizátorů, tak i účastníků. Déšť nedéšť, naprostá většina trasu prošla a co víc i v dobré náladě. Na fotbalovém hřišti byla připravena diskotéka, klobásky a limonáda a samozřejmě i drobné odměny pro ty děti, které trasu prošly. Hasiči děti povozili hasičským speciálem, takže i přes nepřízeň počasí, které se přece jen nakonec umoudřilo, to bylo celkem příjemné odpoledne. Evidentně si jej nejvíce užily děti a o to vlastně šlo. Závěrem bych rád poděkoval organizátorům akce, kteří na stanovištích trpělivě mokli a přes nepřízeň počasí připravili dětem pěkné odpoledne. (Garantem akce je obec Jindřichovice pod Smrkem ve spolupráci se spolky a zájmovými sdruženími v rámci projektu MA21 "Máme vizi").Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Start
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek