Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Projekt Máme vizi se blíží ke svému závěru...

...proces MA 21 však bude pokračovat dál

Když obec v dubnu loňského roku podávala žádost o podporu projektu Máme vizi na Ministerstvo životního prostředí ČR, nikdo z nás, kteří se podíleli na přípravě projektu, neměl úplně jasnou představu, jak se projekt bude vyvíjet, které aktivity najdou své příznivce a o co nebude zájem vůbec. Procesy místní Agendy 21 jsou ze své podstaty velmi flexibilní a odráží se v nich názor široké veřejnosti, která se k dění ve své vesnici chce vyjádřit.

 

Nejde vyjmenovat všechny aktivity, které se v rámci projektu udály. Některé by vznikly i bez projektu, některé mají v Jindřichovicích již zavedenou tradici a projekt je pouze finančně podpořil. Přesto bych ráda některé z nich na tomto místě připomněla.

 

Na podzim 2008 probíhala anketa na zvalitnění života v obci. Anketu odevzdalo pouhých 26 obyvatel, ale i přesto jsme se z jejich odpovědí mohli dozvědět mnohé "slasti a strasti" života v Jindřichovicích. Výsledky ankety najdete na webu.

 

V říjnu k nám zavítali odborníci z domova i ze světa, aby nám ve dvou seminářích přiblížili, co je to permakultura.

 

Zavedli jsme tradici rozsvěcení vánočního stromu na první advent a po mnoha letech zorganizovali vánoční ping-pongový turnaj.

 

V lednu se uskutečnil Den stolních her pro malé i velké v prostorách tehdy ještě nefunkční kavárny.

 

Poprvé od sametové revoluce k nám zavítal Docela malý divadelní soubor z Nového Města pod Smrkem.

 

Jindřichovice jako jedno z 26 míst v ČR hostily filmový festival Jeden svět.

 

Od března do června probíhaly kursy břišního tance s Lindou Kubale.

 

Během letošního roku se uskutečnilo mnoho seminářů: základy účetnictví, fundraising (získávání finančních prostředků), efektivní komunikace, komunikace a účast občanů na věcech veřejných a dva semináře k waldorfskému školství. Před námi je ještě seminář na téma facilitace, aneb kterak pomoci lidem, aby se vzájemně dohodli, který se uskuteční 20.8.2009 od 16.00 na srubu. Všichni jste srdečně zváni.

 

Jako asi největší počin v zapojení veřejnosti uvedu projekt Oáza skřítků - na rekonstrukci dětského hřiště, na kterém děti i mnozí dospělí spolupracovaly ve všech jeho fázích  a o kterém  jsme Vás průběžně informovali v Jindřichovických listech i na webových stránkách. V současné době čekáme na smlouvu od Ministerstva pro místní rozvoj, které náš projekt podpořilo částkou 140 000,- Kč.

 

V neposlední řadě jsme se zúčastnili soutěže Strom roku 2009, o které jsme vás informovali v minulých Jindřichovických listech. Přes krásný příběh Hladového buku, který byl porotou hodnocen velmi kladně, náš strom do finále nepostoupil.

 

To je však jen část práce, která byla v průběhu projektu Máme vizi odvedena. Každý měsíc se koná schůzka skupiny MA 21, která sice nemá oficiální podobu, ale ve které aktivně pracuje až patnáct lidí - zástupců obce, školy, školky, podnikatelských subjektů, jednotlivých obecních spolků, dalších uskupení a iniciativ. Tito lidé do projektu přispěli nejen mnoha svými nápady a názory, ale i pomocnou rukou tam, kde to bylo zrovna třeba (např. příprava Jindřichovických slavností, organizace plesu, Dětského dne a mnoha dalších akcí). Jim všem patří veliký dík za jejich přínos projektu a rozvoji celé obce.

 

Ještě je třeba se zmínit o množství podaných grantových žádostí obcí (na revitalizaci Tardexu, na dětské hřiště, na údržbu silnic, na rekonstrukci školy a školky..). Mnohé připomínky a rozhodnutí padly právě na schůzkách skupiny MA 21.

 

Před námi je ještě závěrečná anketa, která Vám bude doručena do schránek nebo bude k dispozici v knihovně a na obecním úřadě. V té Vás požádáme, abyste se vyjádřili k tomu, co přinesl projekt Máme vizi právě vám, co vás zaujalo, jaké máte připomínky a doporučení k dalšímu rozvoji obce. Pevně věřím, že se do ankety zapojí více lidí než do té na začátku projektu.

 

Přestože projekt v polovině září končí, proces MA 21 samozřejmě bude pokračovat dál, i když prozatím bez finanční podpory. Skupina MA 21 se bude scházet i nadále, v říjnu se dočkáte dalšího vydání Jindřichovických listů, budeme znovu pořádat tradiční akce a mnohé možná zorganizujeme poprvé ....Projekt vlastně sloužil pouze jako rozjezd novému rozvoji obce, mnohým dodal chuť a energii, aby ve svém volném čase udělali něco pro druhé. Pokud spojíme své síly a mnozí další lidé se přidají, bude se nám v Jindřichovicích žít čím dál tím lépe a o to nám všem přeci jde.

 

Pevnou víru a ještě jednou díky všem, kteří pomohli.

 

                                                                      Zuzana Svěrčinová, koordinátorka projektu