Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Větrné kilowatty z Jindřichovic pod Smrkem

27.5.2003 Technický týdeník str. 1 (BŘETISLAV Koč)

Zvětšit obrázek

Ve dnech 15. - 16. května dodaly do sítě první kilowatthodiny dvě nové větrné elektrárny, postavené u obce Jindřichovice pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku. Stavba elektráren proběhla 6. - 10. května. Na připravených základech byly vztyčeny 60metrové ocelové tubusy, které na svém vrcholu nesou otočné gondoly s třílistýmmi rotory s délkou listů 40 m Investorem je obec Jindřichovice pod Smrkem a elektrárny jsou součástí projektu energetické soběstačnosti mikroregionu čtyř obcí - Jindřichovic, Horní a Dolní Řasnice a Krásného Lesa. Hodnota investice je 62 mil. Kč. Státní fond životního prostředí poskytl dotaci a půjčku v celkové výši 53 mil. Kč, zbytek zajistila obec. Návratnost se odhaduje na 9 let. Při rozhodování o typu padla volba na nejmodernější stroje Enercon, které představují již 10 let druhou generaci těchto zařízení. Volba typu E - 40 s délkou listů 40 kW a nominálním výkonem 600 kW při rychlosti větru 13 m.s(-1) a vyšší byla ovlivněna tím, co mohla firma nabídnout. Stroje větších výkonů jsou totiž na několik let dopředu vyprodány. Do konce roku 2002 bylo na světě instalováno 3344 těchto typů elektráren.

Pokračování na str. 3

 

Pokračování ze str. 1

Inovace elektráren Enercon spočívá ve vyřazení převodovky z jejich konstrukce, které se stalo před deseti lety průlomem ve schématu těchto zařízení. Převodovky, které musí spolehlivě přenést výkony v řádu stovek kW až několika MW jsou těžké, vznikají v nich mechanické ztráty, obsahují nemalé náplně mazadel, jejich údržba a opravy jsou v prostoru gondoly na vrcholu věže obtížné a problematické a mohou být i zdrojem vyšší hladiny hluku. U typu Enercon je převodovka nahrazena mnohapólovým prstencovým synchronním generátorem několikametrového průměru, přímo připojeného k rotoru elektrárny. Generátor pracuje v režimu proměnlivých otáček a proud s proměnlivými hodnotami je pak prostřednictvím výkonové elektroniky transformován a frekvenčně přizpůsoben parametrům sítě, k níž je taková elektrárna připojena. Větrné elektrárny tohoto typu mohou efektivně využívat i nižších startovacích rychlostí větru, čímž je vyvážena jejich vyšší cena proti elektrárnám klasické koncepce. Elektrárna tohoto typu startuje při rychlosti větru 2,5 m.s-1, při rychlosti větru 5 m.s-1 je výkon elektrárny 41,4 kW, při 10 m.s-1 již 405,2 kW. Při rychlosti větru 28 - 34 m.s-1 je elektrárna zastavena. Průměr třílistého rotoru je 44 m při délce listů 20 m a čtyřmetrovém průměru náboje rotoru. Elektrárny mohou být podle místních podmínek instalovány na ocelové tubusové věže výšky 46, 65 nebo 78 m, v Jindřichovicích byly zvoleny stožáry 65metrové. Křídla jsou vybavena tzv. pitch regulací, tzn. natáčením podle jejich podélné osy v závislosti na větrných poměrech. Rotor pokrývá při svém otáčení plochu 1521 m2. Při provozu dosahuje rotor 18 - 34 otáček za minutu a obvodová rychlost špiček křídel činí 41 - 78 m.s-1, tzn. 147,6 - 280,8 km.h-1.

FOTO AUTOR


Fotogalerie

Zvětšit obrázek