Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
   
Česky | Deutsch | English | Polski

Fotogalerie výstavby rodinných nízkonákladových domů

Výstavba rodinných nízkonákladových domů v Jindřichovicích

Zvětšit obrázek
Dům č. 5
Dne 12. května 2008 byla zahájena výstavba 7 rodinných nízkonákladových ekologických domů. 1. dům byl dokončen v roce 2006. Více zde. Bližší informace o výstavbě budou postupně zveřejňovány. V příloze naleznete informační plánek o rozmístění domů.   V současné době jsou všechny domy obsazeny. Smyslem výstavby je přilákat do Jindřichovic mladé perspektivní rodiny s dětmi.          Fotogalerie bude průběžně doplňována o aktuální fotografie z výstavby. Nyní je stavba v režii firmy Miroslav Velcl - KARO. , která provádí zemní práce a zhotovení základových desek. Nutno dodat, že tato část stavby probíhá čistě, rychle a kvalitně. Průběh stavby můžete posoudit sami na přiložených fotografiích.
        Na dalších  fotografiích je zaznamenávána průběžná příprava základních dílců dřevostavby, která probíhá v areálu bývalého UNITEXU. Výstavba tak není ohrožena nepřízní počasí, která v druhém týdnu výstavby pochopitelně narušila organizaci výstavby.
        Ve třetím týdnu výstavby na staveniště nastoupila firma Miloslava Štěpánka, která kromě dřevostavby a dodávky většiny komponentů ze dřeva zajišťuje i dodávku dalších stavebních profesí.
         Další firmou, která se podílí na stavbě je firma Jiřího Rozporky, která dne 28. 5. 2008 započala s osazováním a vystrojováním vrtaných studní. Studny budou osazeny čerpadly Grundfos SQ2-55.
         Od 21. července probíná montáž jednoho z hlavních stavebních komponentů tzv. ekopanelů. Jedná se o výrobek firmy EKOPANELY CZ s. r. o. Bližší podrobnosti o tomto materiálu naleznete zde.
          Od 1. srpna na stavbě započaly montáže elektrorozvodů, které provádí firma Jiří Záruba.  
           Další stavebně-technickou profesí, která  je součástí stavby a vybavení domu, je teplené čerpadlo, které má na starosti vytápění domu a ohřev teplé užitkové vody. Dům bude vybaven tepelným čerpadlem IVT Greenline C7Plus. Montáž provádí firma VESKOM, spol. s r.o. Součástí systému je i plošný zemní kolektor, který je v délce přes 300 metrů položen na pozemku v blízkosti domu. Výkop je prováděn v minimální hloubce 110 cm pod povrchem. Tepelné čerpadlo pak bude dům vytápět v přízemí podlahou a v nadzemním patře, kvůli lepší tepelné pružnosti, topnými tělesy.
              V patnáctém týdnu realizace stavby bylo započato s aplikací dalšího významného tepelně-izolačního prvku domu - Tempelanu, produktu firmy ENROLL spol. s. r. o. Jedná se o směs drceného papíru, který se "zafoukává" do konstrukčních dutin dřevostavby. Vykrouženými otvory v ekopanelech se za použití speciálního stroje vyplní všechny duté prostory v obvodovém plášti domu. ale i v mezipatří a v podstřešním prostoru. Tento materiál má nejen vynikající tepelně-izolační vlastnosti, ale má i protihlukovou funkci. Taktéž není nezajímavá i požární odolnost materiálu. Ve spojení s ekopanely pak poskytuje výborné tepelně-izolační vlastnosti domu.
Aktualizace 25. března 2009
V současné době jsou ve dvou domech již nastěhováni noví majitelé. Třetí dům je prodán a u čtvrtého domu jsme před podpisem kupní smlouvy. Na pátý dům má obec uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě kupní a poslední dvě BKS jsou před uzavřením.
     Celkově lze říci, že díky spolupráci všech citovaných zainteresovaných profesí a firmem výstavba probíhá bez větších problémů. V tomto směru měla obec opravdu šťastnou ruku ve výběru subdodavatelů a firem, které se na stavbě podílejí. V dnešní době, kdy dodržení daného slova a zájmu o dobře odvedenou práci často mnoho neznamená, máme ze spolupráce dobrý pocit. V závěrečné fázi nás zlobí počasí. Déšť a povětří, které se střídá se sněhem a mrazy, jsou opravdu těžkou zkouškou pro stavební dělníky, ale k vyloženému zastavení stavebních prací zatím nemuselo dojít, protože všechny hrubé stavby jsou pod střechou.


Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Dům č. 7
Zvětšit obrázek
Dům č. 6

Zvětšit obrázek
Dům č. 5
Zvětšit obrázek
Dům č. 7

Zvětšit obrázek
Pohled na dům. č. 6 a č. 7
Zvětšit obrázek
Dům. č. 6

Zvětšit obrázek
Dům č. 5 - pohled do prostoru v 1. patře
Zvětšit obrázek
Dům č. 5

Zvětšit obrázek
Dům č. 5
Zvětšit obrázek
Celkový pohled na lokalitu výstavby - zima se nechce své vlády vzdát

Zvětšit obrázek
Dům č. 6
Zvětšit obrázek
Dům č. 4 - pohled do chodby v 1. patře domu

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - interiér
Zvětšit obrázek
Dům č. 3 - pohled ze schodiště do přízemí

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - interiér
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - koupelna v 1. patře

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - přízemí
Zvětšit obrázek
Dům č. 4 - koupelna v přízemí - obklady

Zvětšit obrázek
Dům č. 3 - pohled na sestavování kuchyňské linky
Zvětšit obrázek
Dům č. 2 - podlaha v přízemí

Zvětšit obrázek
Dům č. 3 a 4
Zvětšit obrázek
Pohled na dům č. 4

Zvětšit obrázek
Pohled na displej tepelného čerpadla domu č. 1. Údaj je ze záložky - přehled měřených teplot dne 5. ledna 2009 v 9.00 hodin.
Zvětšit obrázek
Zima dorazila na staveniště. Pohled na dům 1, 3 a 4.

Zvětšit obrázek
Budování přístupu k domu č. 1
Zvětšit obrázek
Dům č. 3 - pokládání dlažby v přízemí

Zvětšit obrázek
Budování přístupové komunikace k domu 1,3 a 4
Zvětšit obrázek
Dům č. 3 - pohled na vchodové dveře

Zvětšit obrázek
Dům č. 3 - tepelné čerpadlo
Zvětšit obrázek
dům č. 3 - pohled na pokládku dřevěné podlahy

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - celkový pohled
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - pohled do koupelny v 1. patře domu

Zvětšit obrázek
Dům č. - pohled na vchodové dveře
Zvětšit obrázek
Dům č. - 3 - montáž topných těles

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - montáž schodiště
Zvětšit obrázek
Dům č. 4 - konstrukce garážového přístavku

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - pohled na hotové štukové omítky
Zvětšit obrázek
Dům č. 3 - pohled do sprchového koutu v přízemí

Zvětšit obrázek
Dům č. 4 - garážový přístavek
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - práce na balkonu

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - kopelna 1. patro
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - koupelna přízemí

Zvětšit obrázek
Dům č. 4
Zvětšit obrázek
Dům č. - 3 - garážový přístřešek

Zvětšit obrázek
Dům č. 3 - pokračující práce na exteriéru domu. Komín je opatřen stříškou, ve spodní části byla započata montáž vnějšího pláště domu z palubek. Vzhledem k silné mlze se však možná jedná o dům č. 4...
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - pokračující práce v interiéru domu

Zvětšit obrázek
Dům . č. 1
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - práce na vnějším plášti domu pokračují, ačkoliv počasí moc nepřeje

Zvětšit obrázek
dům č. 1 - po napuštění ekopaneĺu penetračním nátěrem byly odstartovány práce na štukové omítce vnitřních stěn
Zvětšit obrázek
Dům č. 4

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - opláštění domu
Zvětšit obrázek
Stroj, kterým se provádí aplikace Tempelanu. I ten je možné si u firmy ENROLL zapůjčit.

Zvětšit obrázek
Pohled na tepelnou izolaci - Tempelan před aplikací
Zvětšit obrázek
Dům č. 2 - pokračující práce na opláštění domu domu palubkami

Zvětšit obrázek
Dům č. 2 - montáž venkovního pláště domu
Zvětšit obrázek
Dům č. 2 - zahájení montáže palubek

Zvětšit obrázek
Dům . č. 4 - montáž systémových desek podlahového topení
Zvětšit obrázek
Dům . č. 2 - stavba garážoivého přístřešku

Zvětšit obrázek
Dům č. 4 - jeden z nadstandartních požadavků - vestavěné splachovací zařízení GEBERIT.
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - potěr podlahového topení - pohled do technické místnosti. Stejná situace je již i u domu č. 2

Zvětšit obrázek
Pohled na poslední 3 domy, které byly přes víkend opatřeny prkenným záklopem, lepenkou a roštem
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - pohled na vrstvení potěru podlahového topení

Zvětšit obrázek
Celkový pohled - dne 6. 10. byla provedena montáž vazníků na posledních 3 domech
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - montáž rozdělovače jednotlivých větví podlahového topení

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - pohled do hlavní přízemní místnosti na systémové desky podlahového topení. Bude následovat zalití 5ti cm vrstvou cementového potěru s příměsí plastifikátoru. Ten optimalizuje kontakt trubky a směsi a snižuje podíl vzduchu v potěru.
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - celkový pohled

Zvětšit obrázek
Dům č. 1. - stavba garážového stání
Zvětšit obrázek
´Dům. č. 1 - pohled na montáž rozvodů topení

Zvětšit obrázek
Zemní kolektor tepelného čerpadla mezi domy 3 a 4
Zvětšit obrázek
Dům č. 3 a 4 - osazení okny

Zvětšit obrázek
Celkový pohled na staveniště
Zvětšit obrázek
Pohled na dům č. 3 a vzdálenější č. 1.

Zvětšit obrázek
Dům. č. 1
Zvětšit obrázek
Dům č. 2 - výkopová rýha pro položení plošného zemního kolektoru

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - montáž klempířských prvků
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - pohled na částečně zasypaný zemní kolektor

Zvětšit obrázek
Dům č. 2 - pohled na septik s pískovovou filtrací
Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - rýha pro vodovodní přípojku

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - montáž oken
Zvětšit obrázek
Dům č. 2 - montáž ekopanelů

Zvětšit obrázek
dům č. - 1 - osazený septik
Zvětšit obrázek
dům č. 2 - montáž slámokartonových ekopanelů

Zvětšit obrázek
Dům č. 1 - příprava roštu na palubky
Zvětšit obrázek
dům č. 1

Zvětšit obrázek
dům č. - 1
Zvětšit obrázek
dům č. 1 - montáž slámokartonových desek Stramit

Zvětšit obrázek
dům č. - 2 - osazování vazníků
Zvětšit obrázek
dům č. - 1 - osazování vazníků

Zvětšit obrázek
dům č. - 1 stavba 1.patra
Zvětšit obrázek
dům č. - 2

Zvětšit obrázek
dům č. 1
Zvětšit obrázek
dům č. 1 - střešní vazníky

Zvětšit obrázek
dům č. - 4 stavba dřevěné konstrukce
Zvětšit obrázek
dům č. - 4

Zvětšit obrázek
dům č. 2 - stavba cihlové zdi a komínu
Zvětšit obrázek
dům č. 1 - příprava střešní konstrukce

Zvětšit obrázek
dům č. 4 - stavba dřevěné konstrukce
Zvětšit obrázek
dům č. 2 - stavba cihlové zdi

Zvětšit obrázek
Dům č. 5 - penetrační nátěr zákl. desky
Zvětšit obrázek
vzhledem k deštivému počasí pokračují přípravné práce v hale. Na snímku bloky 1. podlaží

Zvětšit obrázek
vzhledem k deštivému počasí pokračují přípravné práce v hale. Na snímku bloky 1. podlaží
Zvětšit obrázek
dům č. - 3 stavba dřevěné konstrukce

Zvětšit obrázek
dům č. 3
Zvětšit obrázek
dům č. - 3 stavba dřevěné konstrukce

Zvětšit obrázek
dům č. - 3 začátek stavby dřevěné konstrukce
Zvětšit obrázek
dům č. 2 - pokračující práce na přízemní části dřevěné konstrukce

Zvětšit obrázek
dům č. - 2 stavba dřevěné konstrukce
Zvětšit obrázek
dům č. - 3- izolace základové desky

Zvětšit obrázek
dům č. 2 - stavba dřevěné konstrukce
Zvětšit obrázek
Pohled na stavbu dřevěné konstrukce domu č. 2. Vlevo již stojící dům dokončený v roce 2006 a v pozadí rozestavěná konstrukce domu č. 1

Zvětšit obrázek
dům č. 7 - izolace základové desky
Zvětšit obrázek
dům č. 7 - základová deska

Zvětšit obrázek
dům č. - 1 stavba dřevěné konstrukce
Zvětšit obrázek
dům č. 1

Zvětšit obrázek
dům č. 6 - zhlaví vrtané studny
Zvětšit obrázek
dům č. 7 - instalace prostupů a odpadů

Zvětšit obrázek
dům č. 7 - betonáž základového pasu
Zvětšit obrázek
dům č. 2 - penetrační nátěr a vyhloubené díry pro základové patky garážového přístavku

Zvětšit obrázek
dům č. - 1 stavba dřevěné konstrukce
Zvětšit obrázek
dům č. 1 - penetrace a pokládání izolačního pásu

Zvětšit obrázek
dům č. 7 - skrývka zeminy
Zvětšit obrázek
dům č. 6 - vylití základové desky

Zvětšit obrázek
dům č. - 6 zásyp základu
Zvětšit obrázek
dům č. 6 - instalace prostupů a odpadů

Zvětšit obrázek
dům č. 5 - skrývka zeminy
Zvětšit obrázek
dům č. 1 - skrývka zeminy

Zvětšit obrázek
dům č. 1 - betonáž základového pasu
Zvětšit obrázek
dům č. 1 - příprava na betonáž základové desky

Zvětšit obrázek
dům č. 2 - skrývka zeminy
Zvětšit obrázek
dům č. 2 - betonáž základového pasu

Zvětšit obrázek
dům č. 1 - instalace prostupů a odpadů
Zvětšit obrázek
dům č. - 1 zásyp základu

Zvětšit obrázek
dům č. 1 - vylití základové desky
Zvětšit obrázek
dům č. 2 - montáž prostupů a odpadů

Zvětšit obrázek
dům číslo 2 - vylití základové desky
Zvětšit obrázek
dům č. 2 - základová deska

Zvětšit obrázek
dům č. 3 - základový pas
Zvětšit obrázek
dům č. 4 - skrývka zeminy

Zvětšit obrázek
dům č. 3 - příprava na odlití základové desky
Zvětšit obrázek
dům č. 3 - příprava na odlití základové desky

Zvětšit obrázek
dům č. 4 - základový pas
Zvětšit obrázek
dům č. - 3 zásyp základu

Zvětšit obrázek
Dům č. 4
Zvětšit obrázek
dům č. 5 - skrývka zeminy

Zvětšit obrázek
pohled na připravené základní díly dřevěné konstrukce
Zvětšit obrázek
pohled na připravené základní díly dřevěné konstrukce

Zvětšit obrázek
dům č. 3 - základová deska
Zvětšit obrázek
dům č. 4 - hutnění zásypu základové desky

Zvětšit obrázek
dům č. 4 - základová deska


Soubory ke stažení

Situační rozmístění domů 00000307.pdf 479,2 KB
Popis standartního vybavení domu 00000306.doc 49,5 KB
Projektová vizualizace 00000216.jpg 157,6 KB
Půdorys 1. NP 00000215.pdf 261,2 KB
Půdorys 2. NP 00000214.pdf 268,7 KB