Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

DOKUMENTACE

nízkoenergetické ekodomy v Jindřichovicích pod Smrkem

Jednotlivé dokumenty, spojené s výstavbou ekologických domků od zaměření parcely, přes jednotlivé posudky a povolení, až k technickým popisům jsou jako přílohy tohoto článku volně ke stažení.


Soubory ke stažení

01 - výškopis lokality včleněný do katastrální mapy 00000019.pdf 103,9 KB
02 - doprovodný dokument s číselným vyznačení kót 00000020.txt 6,0 KB
06 - souhlas orgánu ŽP se změnou krajinného rázu 00000021.pdf 64,0 KB
03 - radonový index a mapování tektoniky 00000022.pdf 332,4 KB
05 - regulativy obce a průvodní zpráva 00000023.pdf 183,6 KB
04 - hydrogeologický posudek 00000024.pdf 741,1 KB
07 - rozhodnutí o využití území a umístění stavby 00000025.pdf 379,4 KB
08 - domek - rozměry - čelní a boční pohled 00000026.pdf 753,9 KB
09 - domek - rozměry - půdorys vnitřního uspořádání 00000027.pdf 369,9 KB
10 - stavební povolení na elekro přípojku 22 kV 00000028.pdf 333,5 KB
11 - stavební povolení na domek 00000029.pdf 266,0 KB
12 - vyhodnocení vrtané studny 00000030.pdf 610,3 KB
13 - tepelné čerpadlo - technické parametry 00000031.pdf 800,8 KB
14 - čistírna odpadních vod - technické parametry 00000032.pdf 227,5 KB
15 - katastrální mapa s členěním stavebních parcel 00000033.pdf 24,3 KB
16 - zjednodušený plánek parcel určených k výstavbě - výměra 00000034.pdf 11,4 KB