Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
   
Česky | Deutsch | English | Polski

EIC je tady pro Vás i v roce 2008

Ekologické informační centrum (EIC) letos v červenci oslaví již čtvrté narozeniny.

První akce, kterou pro Vás EIC v roce 2008 uspořádalo, byla novoroční vycházka na Kukačku. Sešli jsme se v půl druhé u budovy obecního úřadu v počtu 14 lidí včetně dětí a dva psi. Počasí bylo příjemné, občas spadla vločka. Trasa - obecní úřad - Kukačka - rybník – srub nebyla náročná ani pro pamětníky. Příjemné povídání, protažení těla, na závěr svařáček. Podle kladných ohlasů účastníků rozhodně o dalších podobných akcích uvažujeme a těšíme se na hojnější účast.

Chtěla bych na tomto místě osvětlit, co vlastně EIC je a co může nabídnout. Provozovatelem je obec, samotné EIC nemá vlastní právní subjektivitu ani zaměstnance. Ve srubu pod větrnými elektrárnami má zároveň sídlo i společnost RESEC s.r.o., která se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejíž zaměstnanci zabezpečují provoz ekocentra.

V loňském roce k nám zavítalo přes 1200 návštěvníků, kteří absolvovali přednášku nebo diskusi o obnovitelných zdrojích energie na míru ušitou příslušné věkové kategorii, dalších několik tisíc se k nám přijelo jen podívat a občerstvit se. Obecně tedy nabízíme informace o obnovitelných zdrojích energie a o rozvojových projektech na území Jindřichovic, ale snažíme se i přispět ke společenskému dění v obci. V loňském roce jsme se aktivně podíleli na organizaci Jindřichovických dnů (dětský program, pečení chleba, organizace koncertu v kostele), na podzim ve srubu probíhaly kurzy Alfa – série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou. Uspořádali jsme několik akcí pro místní školu a školku a pomáhali při přípravě představení Jaroslava Duška „Čtyři dohody“.

V tom letošním roce bychom chtěli ve spolupráci s obecním úřadem, školou a dalšími sdruženími pokračovat a připravit Vám širší škálu akcí, ze které byste si mohli vybrat. Proto budeme rádi za vaše podněty a připomínky, které můžete zaslat na e-mail: zuzana@resec.cz, nebo se přímo obrátit na pana místostarostu nebo na mě.

Do nového roku si tedy přejme více příjemných společně strávených chvil.

Vaše Ekologické informační centrum