Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

EIC je tady pro Vás i v roce 2008

Ekologické informační centrum (EIC) letos v červenci oslaví již čtvrté narozeniny.

První akce, kterou pro Vás EIC v roce 2008 uspořádalo, byla novoroční vycházka na Kukačku. Sešli jsme se v půl druhé u budovy obecního úřadu v počtu 14 lidí včetně dětí a dva psi. Počasí bylo příjemné, občas spadla vločka. Trasa - obecní úřad - Kukačka - rybník – srub nebyla náročná ani pro pamětníky. Příjemné povídání, protažení těla, na závěr svařáček. Podle kladných ohlasů účastníků rozhodně o dalších podobných akcích uvažujeme a těšíme se na hojnější účast.

Chtěla bych na tomto místě osvětlit, co vlastně EIC je a co může nabídnout. Provozovatelem je obec, samotné EIC nemá vlastní právní subjektivitu ani zaměstnance. Ve srubu pod větrnými elektrárnami má zároveň sídlo i společnost RESEC s.r.o., která se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejíž zaměstnanci zabezpečují provoz ekocentra.

V loňském roce k nám zavítalo přes 1200 návštěvníků, kteří absolvovali přednášku nebo diskusi o obnovitelných zdrojích energie na míru ušitou příslušné věkové kategorii, dalších několik tisíc se k nám přijelo jen podívat a občerstvit se. Obecně tedy nabízíme informace o obnovitelných zdrojích energie a o rozvojových projektech na území Jindřichovic, ale snažíme se i přispět ke společenskému dění v obci. V loňském roce jsme se aktivně podíleli na organizaci Jindřichovických dnů (dětský program, pečení chleba, organizace koncertu v kostele), na podzim ve srubu probíhaly kurzy Alfa – série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou. Uspořádali jsme několik akcí pro místní školu a školku a pomáhali při přípravě představení Jaroslava Duška „Čtyři dohody“.

V tom letošním roce bychom chtěli ve spolupráci s obecním úřadem, školou a dalšími sdruženími pokračovat a připravit Vám širší škálu akcí, ze které byste si mohli vybrat. Proto budeme rádi za vaše podněty a připomínky, které můžete zaslat na e-mail: zuzana@resec.cz, nebo se přímo obrátit na pana místostarostu nebo na mě.

Do nového roku si tedy přejme více příjemných společně strávených chvil.

Vaše Ekologické informační centrum

Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama