Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Aukční vyhláška č . EA/ULB/025/2023 - k.ú. Jindřichovice pod Smrkem

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci:


Pozemky
• parcela č. 513 o výměře 130 m2 zastavěná plocha a nádvoří,
součástí pozemku je stavba Jindřichovice pod Smrkem, č.p. 361, rod. dům
• parcela č. 651 o výměře 1308 m2, zahrada, ZPF


zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Jindřichovice pod Smrkem, obec Jindřichovice pod Smrkem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Frýdlant.

 

Nejnižší podání činí 1.864.900 KčSoubory ke stažení

Aukční vyhláška 00002364.pdf 307,3 KB