Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci p. č. 1536 a 1544 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem

Zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci p. č. 1536 a 1544 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem.

 

Předmětem návrhu je:

 

umístění svislých dopravních značek č. P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“, které mají být umístěny obousměrně před železničním přejezdem v žkm 22,961 (železniční přejezd P2919) v katastru obce Jindřichovice pod Smrkem

 

umístění svislých dopravních značek č. B17 (10 m) „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ z obou stran přejezdu P2919

 

umístění svislé dopravní značky č. B17 (10 m) a dodatkovou tabulkou č. E3a „200 m“ na předmětné účelové komunikaci v místě křížení s pozemní komunikací p. č. 74.Soubory ke stažení

Návrh na stanovení místní úpravy 00002362.pdf 309,8 KB
Mapový podklad 00002363.pdf 164,6 KB