Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby

Dotační program Libereckého kraje

Liberecký kraj vyhlásil program č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem, pro rok 2023.

 

 Soubory ke stažení

Akumulace 00002336.pdf 70,1 KB