Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Výsledek šetření čižp

výsledky analýz odebraných vzorků vod

ČIŽP obdržela výsledky analýz odebraných vzorků vod – jedná se o protokoly o zkoušce
č. 741/22 (vodní tok nad farmou), č. 741/22 (dle Vašeho označení místo 2. – mokřad u zadní části
farmy) a č. 743/22 (dle Vašeho označení místo 1. – výusť dešťové kanalizace) vyhotovené
akreditovanou laboratoří Povodí Labe s. p. Výsledky těchto objektivních analýz potvrzují prvotní
předpoklad různé kvality vody v okolí výše uvedeného zemědělského areálu.Soubory ke stažení

ČŽP- Výsledek šetření možného ohrožení povrchových vod 00002311.pdf 153,6 KB