Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Schválený rozpočet obce pro rok 2022

Schválený rozpočet obce pro rok 2022. Jedná se o rozpočet schodkový, schváleno v rámci závazných ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní. Příjmy = 21.625.000 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 6.411.672,00 Kč. Celkové příjmy včetně financování = 28.036.672,00 Kč. Výdaje = 27.003.328,00 Kč, financování (položka 8124) = 1.033.344 Kč). Celkové výdaje včetně financování = 28.036.672,00 Kč. Schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let.Soubory ke stažení

Schválený rozpočet obce 00002218.pdf 54,2 KB