Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Schválený rozpočet obce Jindřichovice pod Smrkem pro rok 2021

Jedná se o rozpočet schodkový, schváleno v rámci závazných ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní. Příjmy = 20.846.500 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 6.588.04,12 Kč. Celkové příjmy včetně financování = 27.434.504,12 Kč. Výdaje = 26.401.160,12 Kč, financování (položka 8124) = 1.033.344 Kč). Celkové výdaje včetně financování = 27.434.504,12 Kč. Schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let. Soubory ke stažení

Rozpočet obce 2021 00002137.jpg 729,2 KB