Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Schválený rozpočet obce pro rok 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením 5/2019 rozpočet obce na rok 2020. Jedná se o rozpočet schodkový, schváleno v rámci závazných ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní. Příjmy = 20.848.000 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 6.334.299,12 Kč. Celkové příjmy včetně financování = 27.182.299,12 Kč. Výdaje = 26.148.955,12 Kč, financování (položka 8124) = 1.033.344 Kč). Celkové výdaje včetně financování = 27.182.299,12 Kč. Schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let. 

Soubory ke stažení

Schválený rozpočet obce 2020 00001983.pdf 75,1 KB
Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama