Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Uzavření mezinárodní spolupráce integrovaných záchranných složek

14. 12. 2012

14. 12. 2012 byla v polském partnerském městě Leśna uzavřena Mezínárodní smlouva v oblasti integrovaného záchranného systému.  Tato smlouva stanovila pravidla pro poskytování vzájmené podpory v rámci integrovaných struktur spolupráce v oblasti zlepšení bezpečnosti a vzájemné pomoci v krizových situacích. 

Tato smlouva jejímž garantem na polské straně je město Leśna, na straně české pak obec Jindřichovice pod Smrkem, město Nové Město pod Smrkem a obec Horní Řasnice, je pokračováním dohody ze dne 11. 04. 2011.

Smlouva postupně vznikala v průběhu roku 2012 na pracovních schůzkách v polské Leśne.  

 

Tento projekt byl podpořen z finančních prostředků EU pro rozvoj česko-polské přeshraniční spolupráce CÍL 3 2007 - 2013 / CEL 3 2007 - 2013.